Wspieranie środowiska

„Wspieranie środowiska – poprawa efektywności energetycznej w Policji”

Data publikacji 10.04.2018

W dniu 04 kwietnia 2018 roku Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu podpisała aneks do umowy dotyczącej projektu pt. „Wspieranie środowiska – poprawa efektywności energetycznej w Policji”, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1.3.1 (nr aneksu POIŚ.01.03.01-00-0032/16-02).

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: wynosi 4.158.018,98 zł, w tym maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych:  3.901.783,26 zł.
Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie 100% wydatków kwalifikowanych w projekcie.

Powrót na górę strony