Wspieranie środowiska

ZGŁASZANIE INFORMACJI O PODEJRZENIU WYSTĄPIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYCIA FINANSOWEGO

Data publikacji 16.05.2017

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach PO IiŚ 2014-2020, tj. opracowanego i udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

W szczególności poprzez:
a) e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub
b) elektroniczny system zgłoszeń na stronie www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Beneficjent zobowiązuje się zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców, jak również innych osób powiązanych z realizowanym projektem, które skorzystały z ww. mechanizmu i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Powrót na górę strony