Rozpoczęcie realizacji projektu NOTIONES - NOTIONES - Policja Mazowiecka

Rozpoczęcie realizacji projektu NOTIONES

Data publikacji 06.10.2021

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu z dniem 1 sierpnia 2021 r. rozpoczęła realizację projektu NOTIONES - iNteracting netwOrk of inTelligence and securIty practitiOners with iNdustry and acadEmia actorS, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej z programu Horyzont 2020.

Konsorcjum NOTIONES składa się z 29 partnerów z dziedziny wojskowości, cywilnej, finansowej, sądownictwa, polityki lokalnej, krajowej i międzynarodowej oraz służb bezpieczeństwa, jak również podmiotów posiadających duże doświadczenie w stosowaniu złożonych metodologii odkrywania technologii informacyjnych, które są w stanie zwiększyć wydajność organów ścigania i specjalistów wywiadu.

Koordynatorem projektu jest hiszpańska instytucja technologiczno-badawcza Tecnalia, której podstawowym celem jest przyczynianie się do rozwoju środowiska gospodarczego i społecznego poprzez wykorzystanie i promocję innowacji technologicznych oraz rozwój i rozpowszechnianie badań w skali międzynarodowej.

W realizację projektu z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu będą zaangażowane Wydział dw. z Cyberprzestępczością oraz Laboratorium Kryminalistyczne.

Projekt ma na celu:

• zbudowanie solidnej i szerokiej sieci praktyków wywiadu i bezpieczeństwa oraz umożliwienie im dzielenia się swoimi doświadczeniami z codziennych operacji,

• wypracowanie, identyfikację i demonstrację technologii - w tym technologii wykraczających poza tradycyjne kompetencje w zakresie bezpieczeństwa oraz zwiększenie świadomości i zrozumienia tych technologii przez specjalistów wywiadu i ich wpływu na pracę wywiadu,

• zapewnianie osobom zajmującym się zawodowo wywiadem odpowiednich informacji na temat najnowszych praktyk i technologii, które stwarzają możliwości doskonalenia i usprawniania ich codziennej pracy.

Rezultaty projektu NOTIONES, którego czas trwania wynosi pięć lat, zostaną przedstawione szerokiej społeczności wywiadowczej na warsztatach i konferencjach oraz przyczynią się do zdefiniowania dalszych badań nad bezpieczeństwem i wywiadem.

 

Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi: 3.471.861,25 €.

 

Powrót na górę strony