Policyjna Akademia BK II

Druga edycja projektu pn. Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta rozpoczęta!

Data publikacji 28.04.2022

Celem głównym projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego konsumentów poprzez wzrost wiedzy i świadomości zagrożeń związanych z obrotem pieniędzmi (w tym pieniądzem elektronicznym) i uczestnictwem w transakcjach handlowych.

logo projektu

Cel główny zostanie osiągnięty przez: organizację seminarium dla funkcjonariuszy Policji-multiplikatorów wiedzy w szkołach, realizację warsztatów dla uczniów szkół średnich, przygotowanie nauczycieli do pełnienia roli multiplikatorów wiedzy w obszarze objętym warsztatami, przeprowadzenie konkursu wśród uczniów oraz realizację społecznej kampanii informacyjnej w terminie realizacji projektu.

Projekt obejmie 56 szkół średnich z terenu garnizonu mazowieckiego, w których funkcjonariusze Policji przeprowadzą warsztaty z zakresu bezpieczeństwa finansowego na rynku. W warsztatch weźnie udział minimum 1.400 uczniów.

Okres realizacji projektu: 01.03.2022 - 15.01.2023 r.

Realizatorem merytorycznym projektu jest Wydział Prewencji KWP z siedzibą w Radomiu.

projekt realizowany z NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej

 

Powrót na górę strony