Policyjna Akademia BK II

Seminarium dla policyjnych profilaktyków

Data publikacji 07.06.2022

W dniach 2-3 czerwca 2022 roku odbyło się seminarium szkoleniowe pn. "Bezpieczeństwo finansowe młodego konsumenta. Działania prewencyjne i reaktywne" dla 66 funkcjonariuszy Policji zajmujących się profilaktyką na terenie garnizonu mazowieckiego.

Głównym celem szkolenia było pogłębienie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności funkcjonariuszy Policji w zakresie edukacji prewencyjnej dot. bezpieczeństwa finansowego na rynku, w tym zapobiegania oszustwom i wyłudzeniom wśród konsumentów.

Szkolenie rozpoczęła podinsp. Agnieszka Guza, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu witając uczestników spotkania, następnie przekazała głos kom. Irminie Małek-Przepiórce oraz Annie Sosnowskiej z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu, które omówiły efekty I edycji „Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta", wprowadziły uczestników w program obecnej edycji projektu oraz poprowadziły dalszy etap seminarium.

Pierwszym prelegentem był Mariusz Tokarski - kierownik Zespołu ds. Współpracy z Organami Ścigania - Allegro, który przedstawił problematykę bezpieczeństwa konsumentów robiących zakupy za pośrednictwem Internetu. Zapoznał uczestników ze specyfiką platform zakupowych oraz metodami weryfikacji sprzedających, co gwarantuje większe bezpieczeństwo e-zakupów. Tokarski wskazał, jak każdy użytkownik przestrzeni wirtualnej może i powinien zadbać o bezpieczeństwo swoich danych.

Kolejnym prelegentem był podkom. Piotr Mleczkowski z Laboratorium Kryminalistycznego KWP zs. w Radomiu. Omówił on zabezpieczenia stosowane w polskich dokumentach publicznych używanych w transakcjach finansowych. Zaprezentował, jak można zweryfikować autentyczność banknotów oraz dokumentów, z jakimi konsumenci mają do czynienia w życiu codziennym.

Ostatnim prelegentem była Sylwia Potera - Powiatowy Rzecznik Konsumenta w Radomiu, która przekazała informację na temat praw, jakie przysługują konsumentom na rynku finansowym, nakreśliła różnicę pomiędzy rękojmią i gwarancją.

mix zdjęć

Pierwszy dzień szkolenia podsumowała podinsp. Agnieszka Guza z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu, która podziękowała prelegentom za wystąpienia, podkreśliła, jak ważne są takie przedsięwzięcia w zakresie bezpieczeństwa, spotkania ze specjalistami, którzy mogą przekazać aktualną wiedzę, dają również możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na temat tego, jak nie stać się ofiarą przestępstwa oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Drugi dzień seminaryjny był kolejnym dniem intensywnego szkolenia, który mazowieccy profilaktycy rozpoczęli od zapoznania się z socjotechnikami i formami manipulacji, których doświadczają konsumenci. Powyższy temat został  omówiony przez Łukasza Gierka, nauczyciela, wykładowcę akademickiego, Microsoft Innovative Educator Expert.

Następnie przedstawiciel Europejskiego Centrum Konsumenckiego - Wojciech Szczerba, przybliżył tematykę zakupów transgranicznych oraz problematykę wiarygodności sklepów.

Ostatnim tematem szkolenia był aspekt psychologiczny niewłaściwego korzystania z Internetu, który został omówiony przez psychologa, psychoterapeutę uzależnień - Agatę Pajączkowską.

Na koniec dwudniowego szkolenia uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz materiały edukacyjne. Przekazane w trakcie szkolenia treści oraz materiały, które udostępnili prelegenci, posłużą do przygotowania prezentacji multimedialnych oraz opracowania przez Zespół ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu, scenariuszy warsztatów dla młodzieży. Powyższe warsztaty przewidziane są jako kolejne działania projektowe i będą prowadzone przez funkcjonariuszy Policji w szkołach średnich, w 28 powiatach na terenie garnizonu mazowieckiego.

Autor: Anna Sosnowska/WP KWP

 

logotypy NBP i projektu

Powrót na górę strony