Policyjna Akademia BK II

Ruszyła rekrutacja szkół średnich do udziału w projekcie!

Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta [II edycja] obejmuje m.in. współpracę mazowieckiej Policji ze szkołami średnimi w zakresie warsztatów profilaktycznych oraz konkursu edukacyjnego.

Mamy zaszczyt zaprosić szkoły średnie z terenu garnizonu mazowieckiego do udziału w przedmiotowym projekcie i uczestnictwa w następujących działaniach:

1. Warsztaty prewencyjne dla szkół pn. „Bezpieczeństwo finansowe młodego konsumenta", z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta na rynku, w tym posługiwania się pieniądzem (również elektronicznym), zawierania transakcji handlowych (też online).

2. Konkurs edukacyjny dla młodzieży pn. „Bezpieczny konsument - to ja!" z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich, którego przedmiotem jest  przygotowanie pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką. Dla zwycięzców konkursów przewidziano nagrody w postaci bonów podarunkowych oraz wyróżnienia. Najlepsze prace konkursowe będą publikowane w formie notatników zeszytowych, których okładki będą opatrzone nagrodzonymi pracami. Powyższe materiały edukacyjne będą wykorzystywane w działaniach profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz społeczeństwa.

O zakwalifikowaniu placówki do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym warunkiem uczestnictwa jest zadeklarowanie czynnego udziału w konkursie dotyczącym bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta na rynku.

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

Mamy nadzieję, że powyższa propozycja spotka się z aprobatą Dyrekcji szkół średnich, grona pedagogicznego oraz samych uczniów. W celu przystąpienia do  projektu prosimy o wypełnienie załączonego formularza deklaracji oraz dostarczenie go do Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu, w formie skanu drogą e-mailową na adres: prewencja.kwp@ra.policja.gov.pl lub osobiście w siedzibie najbliższej KMP/KPP na terenie garnizonu mazowieckiego.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 30 września 2022 roku.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu, tel. 47 701 30 62, 47 701 30 65.

 

 

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony