Policyjna Akademia BK II

BEZPIECZNY KONSUMENT – TO JA! WYBÓR PRAC PLASTYCZNYCH

W dniu 15 listopada 2022 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej, w ramach działań przewidzianych w II edycji projektu pn. „Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta”, realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu wraz z Narodowym Bankiem Polskim.

Podczas posiedzenia wyłoniono najlepsze prace plastyczne, które w swym przekazie poruszały problematykę bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta.

Spotkaniu przewodniczyła podinsp. Agnieszka Guza - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu, ponadto w posiedzeniu wzięła udział Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Pani Ewa Waszkiewicz wraz ze współpracownikami, a także przedstawiciele Wydziału Prewencji oraz Zespołu Funduszy Pomocowych Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Zadaniem Komisji była ocena prac plastycznych nadesłanych przez uczniów szkół średnich na konkurs pn. „Bezpieczny konsument – to JA!” z terenu garnizonu mazowieckiego. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 118 prac, a ich tematem było szeroko pojęte bezpieczeństwo ekonomiczne konsumenta w realu i w Sieci, zagrożenia związane z zakupami i płatnościami widziane oczami młodego pokolenia.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej prac i wyłoniła najbardziej oryginalne, a także ciekawe prace, które w swym przekazie poruszały problematykę bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta. Przy ocenianiu brane były pod uwagę: pomysłowość, technika, wrażenia artystyczne oraz zgodność z tematyką konkursu.

Komisja konkursowa przyznała trzy miejsca dla najlepszych prac i pięć wyróżnień.

Nagrodzeni zostali:

I miejsce - Wiktoria Czerska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach – nagroda w postaci bonu podarunkowego o wartości 500 zł.

II miejsce - Paulina Prusik, Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu – nagroda w postaci bonu podarunkowego o wartości 400 zł.

III miejsce – Olga Sobocińska, III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku - nagroda w postaci bonu podarunkowego o wartości 300 zł.

Wyróżnienia dla 5 osób, którzy, otrzymają nagrody w postaci bonów podarunkowych o wartości 200 zł:

- Mateusz Kołakowski - Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku;

- Nikola Krzekotowska - Zespół Szkół nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wiskitkach;

- Wiktor Kołakowski - Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu;

- Zofia Sosnowska - I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej - Curie w Sokołowie Podlaskim;

- Agata Bloch - Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Dobrzańskiego "HUBALA" w Zespole Szkół w Raciążu.

 

Wszystkim laureatom składamy serdeczne gratulacje, o miejscu i terminie wręczenia nagród wszyscy zostaną poinformowani indywidualnie.

 

Opr.: Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

 

Powrót na górę strony