Zespół Funduszy Pomocowych

Policja Mazowiecka

Rozpoczęcie realizacji projektu pn. „SKUTECZNI W DZIAŁANIU – współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej”

Data publikacji 14.12.2020

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu rozpoczęła z dniem 1 lipca 2020 roku realizację projektu pn. „SKUTECZNI W DZIAŁANIU – współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej”, finansowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie skuteczności działań oraz ich koordynacji pomiędzy Policją a innymi służbami w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych w obiektach infrastruktury krytycznej.
Działania projektowe będą realizowane we współpracy z Wojewodą Mazowieckim oraz podmiotami zarządzania kryzysowego na terenie województwa mazowieckiego, a także Komendą Główną Policji, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Komendami Wojewódzkimi Policji w Olsztynie, Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie.
W projekcie zaplanowane są seminaria, specjalistyczne szkolenia oraz ćwiczenia zespołowe poszerzające i aktualizujące umiejętności przedstawicieli poszczególnych ogniw zarządzania kryzysowego. Zostanie również opracowana szczegółowa procedura działań reaktywnych w sytuacji zagrożenia infrastruktury krytycznej w sytuacjach kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów postępowania funkcjonariuszy Policji na szczeblu powiatowym.
Projekt realizowany na mocy porozumienia finansowego nr 80/PL/2020/FBW/ zawartego pomiędzy Departamentem Funduszy Europejskich MSWiA, Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA oraz Komendantem Wojewódzkim Policji w Radomiu.
Czas trwania projektu: 01.07.2020 – 30.06.2022.
Całkowita kwota projektu: 3.188.000 zł, w tym ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2.391.000 zł.

Realizatorami merytorycznymi projektu są: Sztab Policji KWP zs. w Radomiu, Wydział dw. z Cyberprzestępczością KWP zs. w Radomiu oraz Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Radomiu.
 
Powrót na górę strony