Zespół Funduszy Pomocowych

Policja Mazowiecka

KONTRTERRORYŚCI NA POLIGONIE

Data publikacji 14.12.2021

Szturm natychmiastowy na obiekt infrastruktury krytycznej, udzielanie pomocy medycznej w Strefie Śmierci czy ewakuacja rannego poza ostrzał – to tylko niektóre z aspektów poruszanych podczas szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy z elementami medycyny taktycznej ofiarom zamachu, w tym osobom narażonym na oddziaływanie czynników CBRN-E.

Szkolenie jest jednym z działań w realizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu projekcie pn. „Skuteczni w działaniu – współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej” i odbyło się w dniach 6-10 grudnia 2021 roku na terenie województwa lubuskiego, w tym zajęcia praktyczne przeprowadzono w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie.

Piętnastoosobową grupę uczestników stanowili funkcjonariusze pododdziałów kontrterrorystycznych Policji z Radomia oraz wybranych garnizonów z terenu Polski, a także funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, natomiast docelowo w projekcie zostanie przeszkolonych 60 przedstawicieli zespołów bojowych Policji i SOP.

Program szkolenia został oparty na wytycznych amerykańskiego komitetu Tactical Combat Casualty Care (TCCC) i objął m.in. postępowanie pod ostrzałem (Care Under Fire), pomoc w strefie względnie bezpiecznej (Tactical Field Care) oraz postępowanie w czasie ewakuacji (Tactical Evacuation Care), w tym stosowanie protokołu M.A.R.C.H.

Funkcjonariusze w trakcie działań bojowych

W trakcie szkolenia każdy z uczestników poznał skuteczne metody udzielania pierwszej pomocy w niesprzyjającym środowisku. Uczestnicy wielokrotnie ćwiczyli zagadnienia z ratownictwa medycznego w sytuacjach taktycznych połączonych ze strzelaniem i aktywnym, dynamicznym oddziaływaniem na przeciwnika w celu wykonania zadania w przypadku strat własnego personelu (ranny, zabity).

Wysoki poziom zajęć medycznych zapewniła kadra trenerska W.I.R. Sof Med Center - certyfikowanego ośrodka szkoleniowego USA – NAEMT, natomiast koordynatorem operacji bojowych był organizator szkolenia, firma Silent Technical.

Umiejętności pozyskane przez funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w ramach szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy będą przekazywane w podstawowym zakresie policjantom ze wszystkich komend miejskich i powiatowych garnizonu mazowieckiego w systemie kaskadowym.

Szkolenie zorganizowano w ramach realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu projektu pn. „Skuteczni w działaniu – współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej”, dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

logotypy projektu

Opracowanie: Eliza Sułkiewicz, Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu

Zdjęcia: Paweł Podpłoński, KWP zs. w Radomiu / Radomskie Towarzystwo Fotograficzne

Powrót na górę strony