Zespół Funduszy Pomocowych

Policja Mazowiecka

Cykl szkoleń dla Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego zakończony sukcesem

Data publikacji 24.06.2022

Zabezpieczenie miejsca ujawnienia urządzenia wybuchowego do czasu przyjazdu komórki minersko-pirotechnicznej Policji, współczesna problematyka dotycząca zagrożeń terrorystycznych, autopomoc oraz pierwsza pomoc udzielana poszkodowanym – to niektóre zagadnienia poruszane w trakcie cyklu szkoleń dla funkcjonariuszy wszystkich komend miejskich i powiatowych Policji garnizonu mazowieckiego, wchodzących w skład Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego.

Każde ze szkoleń rozpoczęło się wprowadzeniem teoretycznym z zakresu bieżących przepisów dotyczących funkcjonowania oraz prowadzenia działań przez NGRM-P, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji procedury przekazywania informacji do dyżurnego komendy Policji. Uczestnicy mieli możliwość aktualizacji i poszerzenia wiedzy z zakresu współczesnej problematyki dotyczącej zagrożeń terrorystycznych, zwłaszcza przypomnienia regulacji prawnych w kontekście obecnie obowiązujących stopni alarmowych wprowadzanych w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia, w tym stopni alarmowych CRP, dotyczących systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej.

Kluczowym zagadnieniem poruszanym na zajęciach było właściwe zabezpieczenie miejsca ujawnienia przedmiotu nieznanego pochodzenia mogącego zawierać materiał lub urządzenie wybuchowe, albo zlokalizowanego materiału lub urządzenia wybuchowego, do czasu przyjazdu komórki minersko-pirotechnicznej Policji.

Po części teoretycznej uczestnicy szkoleń byli dzieleni na grupy robocze, w ramach których mieli możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych pod okiem funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu. W ramach ćwiczeń zapoznawali się z zastosowaniem profesjonalnego kombinezonu używanego do działań minersko-pirotechnicznych, a także mieli możliwość zdalnego sterowania robotem, mającym  szerokie zastosowanie w działaniach rozpoznawczo-operacyjnych, np. podczas rozpoznania i neutralizacji zagrożeń CBRN-E na obiektach infrastruktury krytycznej.

Istotną częścią szkolenia były warsztaty z udzielania pierwszej pomocy według wytycznych TCCC. Funkcjonariusze ćwiczyli m.in. tamowanie masywnych krwotoków przy zastosowaniu opasek uciskowych, opatrunków hemostatycznych czy też tzw. pakowania rany za pomocą gazy.

zdjęcia z uczestnikami szkoleń

Szkolenia miały miejsce w dniach 20 i 21 czerwca 2022 roku w Piasecznie, uczestniczyło w nich łącznie 88 osób. Organizatorem szkoleń był Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Szkolenie zorganizowano w ramach realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu projektu pn. „Skuteczni w działaniu – współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej”, dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

logo projektu

Opracowanie/zdjęcia: Eliza Sułkiewicz, Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony