Zespół Funduszy Pomocowych

Policja Mazowiecka

Cykl szkoleń praktycznych z zakresu pierwszej pomocy w obszarze sytuacji kryzysowych zakończony!

Data publikacji 05.10.2022

Reanimacja osób po nieudanej próbie samobójczej, ewakuacja nieprzytomnych z płonącego pomieszczenia czy tamowanie masywnych krwotoków z tętnic to tylko niektóre z sytuacji, w jakich znajdują się funkcjonariusze Policji podczas swojej służby.

Doskonalenie umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej było tematem cyklu szkoleń, w których uczestniczyło łącznie 200 funkcjonariuszy Policji garnizonu mazowieckiego, wykonujących zadania służbowe w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. 

Podczas każdego z czterech dwudniowych szkoleń funkcjonariusze na co dzień pełniący służbę w policyjnych miejscach detencji otrzymali bagaż przydatnej wiedzy od wyspecjalizowanej kadry ratowników medycznych. W zdecydowanej większości zajęcia odbywały się w formie warsztatowej. W trakcie zajęć funkcjonariusze nabyli lub udoskonalili posiadane już umiejętności z zakresu m.in. zakładania opaski uciskowej, prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej czy użycia Automatycznego Elektrycznego Defibrylatora – AED. Jednocześnie ratownicy zwracali uwagę na szczególną wartość zdrowia i życia ludzkiego – ale przede wszystkim na bezpieczeństwo osoby udzielającej pomocy.

Szczególne podziękowania należą się ratownikom medycznym: podkom. Tomaszowi Łabysowi z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu, sierż. Pawłowi Nietrzebce z KPP w Żyrardowie, a także funkcjonariuszom Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu za znakomite przygotowanie programu szkolenia oraz scenariuszy ćwiczeń. To właśnie dzięki ich kreatywnemu podejściu do przekazywania wiedzy możliwe było zaktywizowanie tak dużej liczby policjantów i uzyskanie efektów w postaci praktycznych umiejętności działania w zróżnicowanych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia zarówno osadzonych czy konwojowanych osób, jak również samych funkcjonariuszy, którzy nierzadko zostają poszkodowani podczas pełnienia swoich obowiązków.

zdjęcie z uczestnikami szkolenia

Opracowane przez trenerów scenariusze poszczególnych ćwiczeń niewątpliwie zaskoczyły wszystkich uczestników. Realizm przygotowanych scenek będących praktycznym testem zaliczeniowym sprawił, że policjanci w pełni doświadczyli stresu i przypływu adrenaliny, które towarzyszą podczas przeprowadzanych akcji ratunkowych. Przykładowo jedna z grup miała za zadanie wejść do pomieszczenia, z którego wydobywał się gęsty dym, i w warunkach widoczności ograniczonej niemalże do minimum ewakuować ranne osoby, a następnie przywrócić im akcję serca poprzez resuscytację krążeniowo-oddechową oraz reanimację z wykorzystaniem defibrylatorów.

zdjęcie z uczestnikami szkolenia

Inna z grup zmierzyła się z wyzwaniem wydobycia z samochodu osobowego nieprzytomnego kierowcy oraz niemowlęcia, które utknęło za siedzeniem. Niezbędne było opatrzenie ran oparzeniowych ramienia osoby dorosłej, w tym celu wykorzystano dedykowane tego typu obrażeniom opatrunki hydrożelowe.

W jednej z symulacji policjanci weszli do pomieszczenia, w którym znajdował się nie tylko poszkodowany, lecz również napastnik. Priorytetem było obezwładnienie osoby atakującej nożem, a dopiero później przystąpienie do badania stanu zdrowia rannego i udzielanie pierwszej pomocy.

zdjęcie z uczestnikami szkolenia

W czasie paneli dyskusyjnych uczestnicy wysoko ocenili sposób przygotowania przedsięwzięcia oraz właściwy dobór zagadnień szkoleniowych do zaobserwowanych w służbie ochronnej potrzeb. Podkreślano ogromne zaangażowanie i pomysłowość trenerów, jak również zapewnienie sprzętu i wyposażenia umożliwiających upraktycznienie prowadzonych ćwiczeń – przede wszystkim specjalistycznych fantomów wraz z zestawami symulacji ran, w tym także fantomu głowy do nauki intubacji, jak też defibrylatorów szkoleniowych czy treningowych staz taktycznych CAT.

Podczas zakończenia każdego ze szkoleń kierownictwo oraz przedstawiciele Wydziału Konwojowego KWP zs. w Radomiu wraz z prelegentami wręczyli certyfikaty uczestnictwa w przedsięwzięciu. Do jednostek Policji przekazane zostaną także zakupione w ramach projektu torby medyczne R0.

Szkolenia miały miejsce we wrześniu 2022 roku w Woli Duckiej. Organizatorem szkoleń był Wydział Konwojowy Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Szkolenie zorganizowano w ramach realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu projektu pn. „Skuteczni w działaniu – współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej”, dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Opracowanie i zdjęcia: Wydział Konwojowy KWP zs. w Radomiu / Eliza Sułkiewicz, Zespół Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu

 • zdjęcie z uczestnikami szkolenia
 • zdjęcie z uczestnikami szkolenia
 • zdjęcie z uczestnikami szkolenia
 • zdjęcie z uczestnikami szkolenia
 • zdjęcie z uczestnikami szkolenia
 • zdjęcie z uczestnikami szkolenia
 • zdjęcie z uczestnikami szkolenia
 • zdjęcie z uczestnikami szkolenia
 • zdjęcie z uczestnikami szkolenia
 • zdjęcie z uczestnikami szkolenia
 • zdjęcie z uczestnikami szkolenia
 • zdjęcie z uczestnikami szkolenia
 • zdjęcie z uczestnikami szkolenia
 • zdjęcie z uczestnikami szkolenia
 • zdjęcie z uczestnikami szkolenia
 • zdjęcie z uczestnikami szkolenia
 • zdjęcie z uczestnikami szkolenia
 • zdjęcie z uczestnikami szkolenia
 • zdjęcie z uczestnikami szkolenia
 • zdjęcie z uczestnikami szkolenia
 • zdjęcie z uczestnikami szkolenia
 • zdjęcie z uczestnikami szkolenia
Powrót na górę strony