Ewolucja, nie rewolucja - Aktualności dla policjantów i pracowników Policji - Policja Mazowiecka

Aktualności dla policjantów i pracowników Policji

Ewolucja, nie rewolucja

Data publikacji 04.08.2016

Z Komendantem Wojewódzkim Policji zs. w Radomiu insp. Tomaszem Michułką rozmawia Magdalena Siczek-Zalewska

Panie Komendancie, za Panem pierwsze miesiące na stanowisku KWP zs. w Radomiu. Jak Pan ocenia ten czas?

Próbowałem wykorzystać ten czas maksymalnie, poznając nowy garnizon, jednostkę, ludzi w niej pracujących. W mojej ocenie mazowiecki garnizon funkcjonuje bardzo dobrze. Uważam, że nie jest w nim potrzebna żadna rewolucja, a jedynie ewolucja. Wiele jednostek garnizonu i wydziałów KWP funkcjonuje bardzo dobrze i sprawnie, skutecznie realizując swoje zadania. Są oczywiście pewne rzeczy do poprawy, do zweryfikowania, ale mam zamiar robić to właśnie w sposób ewolucyjny, systematyczny. Jedna z pierwszych moich decyzji,  która jest już w trakcie realizacji, to zmiana struktury w KWP, a dokładniej podział obecnie funkcjonującego Wydziału Kryminalnego na Wydział Dochodzeniowo-Śledczy i Wydział Kryminalny. Taka struktura funkcjonuje w wielu garnizonach Policji i sprawdza się bardzo dobrze. Obecnie spektrum działania Wydziału Kryminalnego jest tak szerokie, obejmujące tak wiele obszarów, że aby skuteczniej zwalczać przestępczość kryminalną należy dokonać podziału. Praca operacyjna będzie w ten sposób lepiej realizowana- będzie znajdowała się wyłącznie w Wydziale Kryminalnym. Dzięki takiemu podziałowi także przygotowanie do procesu będzie lepsze i rzetelniejsze- będą się tym zajmowali wyspecjalizowani dochodzeniowcy. Wśród nich będą także policjanci którzy obecnie realizują czynności procesowe w wydziale narkotykowym. „Procesowcy” z tych wydziałów dadzą podstawę do utworzenia silneji skutecznej dochodzeniówki, która będzie realizowała tylko i wyłącznie czynności procesowe. Zależy mi też, aby powstał silny Wydział Kryminalny, zajmujący się tylko czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, który będzie realizował najpoważniejsze i najtrudniejsze sprawy kryminalne z całego garnizonu.

O tym, że mazowiecki garnizon funkcjonuje bardzo dobrze świadczą wyniki za pierwszy kwartał. Są obszary, które można i trzeba poprawić- mamy np. spadek skuteczności wykrycia przestępstw ogółem, na co ma na pewno wpływ niska liczba ujawnianych przestępstw gospodarczych i korupcyjnych- będę kładł duży nacisk, aby właśnie ten obszar uległ poprawie. Trzeba docenić natomiast to, że wzrosła wykrywalność przestępstw kryminalnych, głównie tych uznawanych za najbardziej dokuczliwe społecznie (7 kategorii). Efektywność garnizonu w zakresie zwalczania tych przestępstw jest bardzo dobra, ważny jest też spadek liczby przestępstw które odnotowaliśmy – a to  przecież nasz cel.

Cieszy także poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym- mamy mniej wypadków i mniej ofiar śmiertelnych na drogach. Mam nadzieję, że ta dobra passa, wspierana ciężką pracą policjantów, będzie trwała jak najdłużej.

Na jednej z pierwszych odpraw Kierownictwa przedstawił Pan m.in.  „System oceny stopnia realizacji mierników Planu działalności KWP zs. w Radomiu w 2016r.”. Czemu ma służyć ten system?

Jest to system, który ma dokonywać pewnej oceny funkcjonowania jednostek. Polega to w dużym skrócie na tym, ze brana jest pod uwagę realizacja wszystkich mierników KGP i mierników KWP. Do tych mierników dostosowany został system punktowy- w zależności od tego na jakim stopniu realizacji jest dany miernik i czy został zrealizowany próg satysfakcji. Suma tych punktów daje nam wynik pokazujący jak dana jednostka wywiązuje się z mierników KGP i KWP, a to rodzi pewne współzawodnictwo między komendami. Współzawodnictwo jest narzędziem motywacyjnym, które powoduje mobilizację i chęć bycia lepszym od innych. Musi być to jednak współzawodnictwo, nie rywalizacja, gdyż ta ostatnia ma często zabarwienie negatywne, a ja tego nie chcę. To ma być czysta gra, oparta na jasnych zasadach, ukierunkowana także na wspieranie się wzajemne jednostek. Ma jeden cel- poprawę jakości pracy komend i tym samym poprawę bezpieczeństwa w garnizonie. Finalnie, te jednostki które osiągną najlepsze efekty będą przeze mnie specjalnie nagradzane
i wyróżniane- co zapewne odczują także policjanci pracujący w terenie.

Jako jeden z priorytetów wymienia Pan bezpieczeństwo imprez masowych. To priorytet „na czasie” bo jesteśmy w przededniu m.in. Światowych Dni Młodzieży. Jakie wyzwania i zadania stoją przed mazowieckimi policjantami?

Zadania dla mazowieckich policjantów są w tym zakresie podobne jak dla policjantów w całym kraju. Naszym celem na dziś jest maksymalnie dobre przygotowanie się, zbieranie informacji
o zagrożeniach, skuteczne przeciwdziałanie już zdefiniowanym zagrożeniom i koncentracja sił
i środków, by były jak najlepiej wykorzystane w lipcu.

Rozmawiając o wyzwaniach i nowych, odpowiedzialnych zadaniach trudno nie wspomnieć o motywacji. Jakie jest Pana podejście do tego elementu zarządzania? Czy mazowieccy policjanci i pracownicy Policji mogą na coś liczyć w najbliższym czasie?

Jedną z pierwszych decyzji które tutaj podjąłem, jest decyzja o powołaniu zespołu zadaniowego, którego celem jest zbadanie struktur funkcjonowania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych, a także zasad dotyczących mianowania na wyższe stanowiska służbowe, przydziału dodatków służbowych. Finalnie zostaną wypracowane rozwiązania systemowe, które będą jasne i przejrzyste dla wszystkich policjantów i pracowników. Dążę do tego, by zostały ustalone pewne zasady i reguły, które będą obowiązywały wszystkich i które dla wszystkich będą przejrzyste, gdyż transparentność jest bardzo ważna w tych kwestiach. Uważam, że będzie to motywacja do jeszcze lepszej pracy dla policjantów i pracowników Policji.

Skoro rozmawiamy o motywacji, na odprawie sporo czasu poświęcił Pan temu, jak ważna jest dobra atmosfera w miejscu pracy i jak niewielka granica jest czasem między konsekwencją, stanowczością a mobbingiem. Czy ma Pan pomysł jak walczyć z tymi niewłaściwymi, wręcz patologicznymi zachowaniami w firmie?

W sposób zdecydowany i jasny podkreślam od początku, że nie będę tolerował żadnych przejawów mobbingu. Dobra atmosfera w pracy powoduje , że pracownikom, policjantom chce się pracować i pracują dobrze i efektywnie. W niektórych komórkach organizacyjnych, tam skąd docierały do mnie sygnały, że coś dzieje się nie tak, postanowiłem zbadać atmosferę pracy- realizuje to Sekcja Psychologów. Robię to, by poznać przyczyny ewentualnych problemów, które mogą być różne, niekoniecznie wynikające ze złego zarządzania. Kiedy będzie diagnoza zostaną uruchomione czynniki zaradcze.

Jest Pan już w Radomiu od paru miesięcy, na pewno nie da się uciec od porównań dwóch jednostek, dwóch garnizonów- jako miejsca pracy i życia. Jakie są Pana pierwsze refleksje?

Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że jest to bardzo ważny i ciekawy okres w mojej służbie. Jest niezmiernie rozwijający i dający dużo do myślenia, właśnie dlatego, że mam możliwości porównania dwóch garnizonów. Daje mi to możliwość wzbogacenia swojego potencjału jako policjanta i przełożonego. Po tych pierwszych miesiącach mogę stwierdzić, że to nie jest tak, że któryś z tych garnizonów jest lepszy lub gorszy. Każdy z nich ma obszary, które funkcjonują lepiej niż w drugim, ale i takie, które należałoby poprawić, być może właśnie wykorzystując doświadczenia „z sąsiedztwa”. Mam ten przywilej, że mogę to co najlepsze z funkcjonowania tych garnizonów wyciągnąć, dopracować i utworzyć na ich bazie modelowy system funkcjonowania. To dla mnie duża lekcja i pożytek dla całej formacji- takie doświadczenia jak moje posiada bowiem wielu nowych komendantów wojewódzkich i jestem przekonany, że wykorzystując swoje doświadczenia będą usprawniali funkcjonowanie całej Policji. W mazowieckim garnizonie Policji widzę dużo takich obszarów, które funkcjonują bardzo dobrze i sprawnie i nie będę w nie ingerował. Są natomiast takie sfery, które wymagają niewielkiej korekty i na nich się będę koncentrował.

O plany urlopowe nie pytam- bo ze względu na zaangażowanie Policji w ŚDM i Szczyt NATO- z planowaniem urlopów raczej krucho. Ale przed nami długie majowe weekendy, które są także dobrym czasem na odpoczynek i relaks. Jakie są Pana sposoby na wypoczynek i rekreację?

Faktycznie, przed nami gorący okres i wielu policjantów nie będzie niestety sobie mogło pozwolić na urlop w tym czasie- wśród nich i ja. To trudne także i dla mnie- cały rok czekam niecierpliwie na czas, który będę mógł spędzić z moją rodziną- bardzo ważną dla mnie i której staram się wynagrodzić moją nieobecność w domu. Kiedy już jestem na urlopie, lub mam kilka dni wolnych, to staram się ten czas spędzać aktywnie. Nie ukrywam- część urlopu to także błogie lenistwo, które każdemu chyba jest potrzebne. Ale po kilku dniach takiego „nicnierobienia” zaczyna mnie rozsadzać energia, szukam wtedy możliwości aktywnego spędzania czasu i całą rodziną wybieramy wszelkie możliwe sposoby podnoszenia i rozwijania sprawności fizycznej.

Powrót na górę strony