Akcja andydopalaczowa "Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga"

"Narkotyki Dopalacze – Nie Tędy Droga" -ciąg dalszy kampanii w Płocku

Data publikacji 09.11.2017

Wczoraj w Płocku odbyła się konferencja na temat współczesnego, bardzo poważnego problemu, jakim jest problem zażywania narkotyków i dopalaczy. Konferencja została zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu oraz Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Przeciwdziałanie zjawisku narkomanii to bardzo trudne zadanie. Skuteczne działania nie mogą ograniczać się tylko do karania za przestępstwa narkotykowe, konieczna jest również skuteczna edukacja z zakresu konsekwencji zdrowotnych, materialnych i karnych, jakie powstają w wyniku zażywania wszelkiego rodzaju środków psychoaktywnych.  Skuteczna edukacja to działanie podejmowane zarówno przez Policję, pedagogów, nauczycieli, terapeutów jak i przez rodziców. Osoby te jednak powinny być przygotowane do prowadzenia tego typu działań.

We wtorek 7 listopada, w Radomiu została zainaugurowana Kampania „Narkotyki Dopalacze – Nie Tędy Droga”.  Celem Kampanii jest kompleksowe przedstawienie problemu narkomanii, przygotowanie osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz rodziców do prowadzenia skutecznych działań profilaktycznych. W ramach Kampanii, w większych miastach na terenie woj. mazowieckiego organizowane są konferencje.  Wczoraj taka konferencja została zorganizowana w  Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Słonecznej w Płocku.

Prelegentami podczas Konferencji byli: Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, podinsp. Agnieszka Guza, sierż. szt. Ewa Jaworska z KWP zs. w Radomiu, Zdzisława Hasa z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku, Kierownik MONAR Płock, Janusz Krajewski Sędzia w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Płocku, Małgorzata Zdanowicz oraz Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku Maria Kuźniewska. Prowadzącym Konferencję była Marzena Brzózka, starszy wizytator w Mazowieckim Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku.

Prelegenci w swoich wystąpieniach podejmowali tematy związane z narkomanią, przedstawiając je z punktu widzenia instytucji, które reprezentowali. Omawiali oni nie tylko działania, jakie są w tym zakresie podejmowane, ale także przybliżali problem, w celu jego kompleksowego poznania.

Przedstawiciele Policji zaprezentowali statystyki przestępczości narkotykowej, przedstawili przepisy prawa, dzięki którym możliwe jest ściganie sprawców przestępstw narkotykowych oraz przybliżyli nowe narzędzie edukacyjne jakim jest  Edukacyjna Walizka Narkotykowa.

Kierownik płockiego MONARU, a zarazem terapeuta Janusz Krajewski omówił zjawisko powstawania uzależnienia oraz sposoby prowadzenia terapii uzależnień. Przedstawił swój autorski program terapeutyczny „Dwanaście tygodni i dwanaście miesięcy” oraz program „Candis”.

Przedstawicielka Sanepidu omówiła najczęściej wykrywane przez tę instytucje substancje psychoaktywne. Przedstawiła substancje, które co prawda są legalne, ale mogą posłużyć do wyrobu środków psychoaktywnych. Wskazała również na fakt, że  przyjmowanie w większych dawkach niektórych substancji dopuszczonych do obrotu może spowodować objawy odurzenia, z uwagi na zawarte w ich składzie środki psychoaktywne.  

Sędzia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Płocku omówiła sposób postępowania w sprawach nieletnich, którzy dopuszczają się czynów karalnych związanych z narkotykami i dopalaczami.

Pani Maria Kuźniewska omówiła jeden ze sposobów na ograniczenie zjawiska narkomanii wśród dzieci, jakim jest promocja zdrowia. Szkoła Podstawowa nr 21 w Płocku jest bowiem szkołą, która przystąpiła do projektu „Szkoła promująca zdrowie”. Pani Kuźniewska przedstawiła działania, które podejmowane są w Szkole, aby w możliwie jak najciekawszy sposób zorganizować dzieciom czas wolny.

Prowadząca Konferencję, Pani Marzena Brzózka przedstawiła harmonogram działań jakie będą realizowane w ramach Kampanii, która będzie trwała przez cały rok szkolny 2017/2018. Wśród tych odbędą się m.in. szkolenia, prelekcje i debaty. Szkolenia i prelekcje będą adresowane do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz do rodziców. Dodatkowo szkoły będą ogłaszały konkursy tematycznie związane z zapobieganiem zjawisku narkomanii.

W przerwie uczestnicy Konferencji mogli skosztować zdrowych przekąsek przygotowanych przez szkoły, które przystąpiły do projektu „Szkoła promująca zdrowie”. (K)

Powrót na górę strony