KMP Płock

Szkolny Dzień Profilaktyki w Zespole Szkół nr 3 w Płocku

Data publikacji 26.05.2017

W dniu 24.05.2017 roku w godz. 10.30-13.30 w ramach Szkolnego Dnia Profilaktyki w Zespole Szkół nr 3 w Płocku policjanci uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych, w ramach których przeprowadzili 6 spotkań z młodzieżą (ok 170 uczniów), z zakresu zapobiegania uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy wśród młodzieży szkolnej. Podczas spotkania, omówiono  odpowiedzialność prawną z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Poruszono temat dopalaczy oraz wskazano miejsca pomocowe z zakresu leczenia uzależnienia. Spotkania były jednym z etapów dnia profilaktyki, kolejnym etapem był quiz tematyczny poświęcony zagadnieniom uzależnień od środków odurzających. Po zakończeniu quizu psycholodzy szkolni omawiali z młodzieżą wyniki zadania.

Powrót na górę strony