KPP Przasnysz

VII PROFILAKTYCZNA GRA MIEJSKA W PRZASNYSZU

Data publikacji 22.06.2017

W dniu 01 czerwca 2017r. na terenie miasta Przasnysza odbyła się już po raz VII   PROFILAKTYCZNA GRA MIEJSKA W PRZASNYSZU  o Puchar Burmistrza Miasta Przasnysza w ramach Programu  „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO”, w której  uczestniczyło 450 młodych mieszkańców powiatu przasnyskiego. Organizatorami Gry była KPP w Przasnyszu i Komenda Hufca ZHP w Przasnyszu. W tym roku organizacja MGP została wpisana i opatrzona logiem programu "Kręci Mnie Bezpieczeństwo".

Celem gry było między innymi:

 • zapobieganie patologiom społecznym poprzez przybliżanie uczestnikom tematyki uzależnień;
 • przedstawienie alternatywnych do aspołecznych form rozrywki i spędzenia czasu wolnego;
 • umożliwienie uczestnikom wykazania się zaradnością, sprawnością fizyczną i intelektualną w zakresie rozwiązywania problemów z którymi spotykają się w codziennym życiu;
 • poszerzenie wiedzy uczestników o instytucjach prowadzących w sposób pośredni i bezpośredni działania profilaktyczne na terenie Przasnysza;
 • współzawodnictwo grup rówieśniczych.

W projekt ten czynnie zostało zaangażowanych przedstawiciele następujących instytucji:

 • uczniowie szkół podstawowych i średnich z terenu Przasnysza;
 • grupy harcerskie i zuchowe Hufca Przasnysz;
 • funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu;
 • funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu;
 • pracownicy Nadleśnictwa Przasnysz;
 • przedstawiciele Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu;
 • Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu;
 • Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Urzędu Miasta w Przasnyszu;
 • Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przasnyszu;
 • Auto-Moto Klub Rzemieślnik w Przasnyszu;
 • Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej;
 • Muzeum Historyczne.

            W grze uczestniczyło 14 drużyn: uczniów  szkół podstawowych, gimnazjów , szkół ponadgimnazjalnych, a także zuchów i harcerzy – razem około 200 osób. Gra rozpoczęła się o godz. 08.00 przed Ratuszem na Rynku Miejskim,  gdzie uczestników  zapoznano z  zasadami gry. Każda drużyna otrzymała kopertę zawierającą  mapę miasta  z zaznaczonymi punktami zadaniowymi. Wykonanie poszczególnych zadań było punktowane, a największa liczba zebranych punktów  decydowała o zwycięstwie. Zadania które uczestnicy gry musieli wykonać wymagały od nich sprawności fizycznej, spostrzegawczości oraz wszechstronnej wiedzy.  Musieli m.in. pokonać tor przeszkód z użyciem sprzętu gaśniczego, udzielić pierwszej pomocy, wykazać się wiedzą przyrodniczą  znajomością  zasad bezpieczeństwa  oraz wiedzą  z zakresu pracy policjantów . Podsumowanie gry odbywało się w hali sportowej Publicznego  Gimnazjum w Przasnyszu, gdzie w obecności około 450 uczniów przasnyskich szkół czas  oczekiwania na werdykt  jury  wypełnił autorski  recital z zakresu profilaktyki uzależnień Jarka Wajka, byłego wokalisty zespołu Cllage, DAAB, oraz Oddziału Zamkniętego pt. „Jutro jest …. Wtedy pochylisz się nad sobą….”.

Powrót na górę strony