KPP Zwoleń

„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” oraz powiatowe eliminacje XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dn. 24.04.2017 r.

24 kwietnia w Zespole Placówek Oświatowych w Kazanowie  w godz. 9.30-13.00 odbyła się kampania edukacyjna „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Uczniowie szkoły brali udział w zajęciach promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu w ramach kampanii przeprowadzili z dziećmi i młodzieżą prelekcje pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Funkcjonariusze omówili zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowych, w szczególności bezpiecznej jazdy na rowerze, zgodnej z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Przypomnieli uczniom
o   obowiązku posiadania karty rowerowej podczas poruszania się po drodze publicznej i prawidłowego wyposażenia jednośladu. Uczniowie sprawdzili swoje umiejętności jazdy rowerem na torze przeszkód. 

Dnia 24.04. odbyły się również w Publicznym Gimnazjum w Przyłęku Eliminacje Powiatowe XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Uroczystego otwarcia dokonał dyrektor szkoły oraz Wójt Gminy Przyłęk. W organizację turnieju włączyli się funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu.  

Założeniem tego przedsięwzięcia jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad, umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz popularyzowanie roweru jako środka transportu, inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Powiatowy Turniej BRD wpisuje się w działania prowadzone w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

 

Powrót na górę strony