Mazowieccy policjanci biorą udzieł w międzynarodowym projekcie

Data publikacji 10.04.2015

Łotewska Sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA w ramach programu Erasmus+ rozpoczęła realizację projektu pn.: „Edukacja nieformalna. Integracja społeczna. Zapobieganie przestępczości nieletnich” (Non-formal education. Social inclusion. Youth crime prevention”), który potrwa od dnia02.03.2015 r. do dnia 02.06.2015 roku. Głównym przedsięwzięciem inicjatywy jest udział 4-osobowej grupy funkcjonariuszy z garnizonu mazowieckiego w seminarium, które odbędzie  się w dniach 13-18.04.2015 r.w Łotwie, w mieście Valmiera.

 

Istotę projektu stanowi wzmacnianie edukacji w obszarze prewencji kryminalnej nieletnich oraz tworzenie szans na integrację społeczną poprzez inicjowanie różnorodnych form aktywności (w tym sportowych) oraz innych działań plenerowych.

Prezydent Łotewskiej Sekcji IPA - Pani Ilze Ungure - podkreśla, iż: „Młodzi ludzie stanowią grupę społeczną, która w przypadku braku członków rodziny lub wsparcia ze strony rówieśników, czuje się zagubiona w otaczającym ich środowisku. Młode osoby coraz częściej są pozbawieni właściwych wzorców i poprzez to narażeni na podejmowanie ryzykownych zachowań”.

W niektórych przypadkach młodzi ludzie tracą zdolność do rozumienia swojego życia i ich rozwój nie przebiega prawidłowo. Równie często popadają w różnorodne uzależnienia i mogą stać się sprawcami czynów przestępczych. Warto zauważyć, że ten problem nie dotyka jedynie krajów mało rozwiniętych.

W związku z tym, kiedy młody człowiek znajduje się w trudnej sytuacji, należy wykorzystywać efektywne metody w celu udzielenia pomocy i wsparcia w zrozumieniu własnych zachowań. Ważne, aby w podejmowanych działaniach wskazywać młodym alternatywne drogi wyboru, które przynoszą korzyści w przyszłości oraz pomagają uchronić ich przed konsekwencjami ryzykownych zachowań, takich jak: pobyt w więzieniu.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń i doskonalenie pracy funkcjonariuszy w zakresie zapobiegania przestępczości nieletnich oraz stosowanie sprawdzonych metod lub wdrażanie nowych efektywnych form pracy w zakresie prewencji kryminalnej nieletnich.

W projekcie wezmą udział funkcjonariusze Policji z 5 europejskich państw: Łotwy, Litwy, Estonii, Norwegi i Polski. W dniach 13.04.2015 r.–18.04.2015 r. podczas wizyty w Łotwie wszyscy uczestnicy państw partnerskich projektu zaprezentują wykorzystywane metody pracy profilaktycznej z młodymi ludźmi oraz ich efekty.

Projekt „Edukacja nieformalna. Integracja społeczna. Zapobieganie przestępczości nieletnich” pod auspicjami programu Erasmus+jest dofinansowany przez Komisję Europejską oraz wdrożony przy wsparciu Łotewskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA), której siedzia znajduje się w mieście Valmiera. Głównym celem stowarzyszenia jest rozwijanie współpracy na polu zawodowym, kulturowym oraz sportowym na całym świecie. Podejmowane działania umożliwiają wszystkim członkom Stowarzyszenia poszerzanie wiedzy i wymianę doświadczeń oraz otwierają perspektywy wzajemnej pomocy w kwestiach społecznych. Zadania Łotewskiej Sekcji IPA obejmują organizację obozów tematycznych ze szczególnym uwzględnieniem pracy policyjnej, promowanie zdrowego trybu życia, zaangażowanie w różnorodne przedsięwzięcia krajowe i międzynarodowe dzieci i młodzieży, w celu zapewnienia im sprzyjających warunków rozwoju i wzrostu świadomości na temat bezpieczeństwa własnego i innych.

 

(Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską. Niniejsza publikacja odzwierciedla poglądy autora, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w niej informacje).

 

 

 

 

Opr. Sylwia Szewczyk      

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony