Mazowieccy policjanci na seminarium w Łotwie

Data publikacji 28.04.2015

Funkcjonariusze Policji garnizonu mazowieckiego wraz z funkcjonariuszami z Łotwy, Litwy, Estonii i Norwegi uczestniczyli  w seminarium, które odbyło się w dniach 13-18 kwietnia 2015 r. w Łotwie, w mieście Valmiera, w ramach w międzynarodowego projektu pn.: „Edukacja nieformalna. Integracja społeczna. Zapobieganie przestępczości nieletnich”, realizowanego pod auspicjami programu Erasmus+.

Powyższy projekt rozpoczął się dnia 02.03.2015 r.  i potrwa do dnia 02.06.2015 r. Kolejnym etapem przedsięwzięcia będzie zorganizowanie w maju br. na terenie naszego kraju wystawy fotograficznej pn.: „Dziennik Projektu”.  W ramach dofinansowania na projekt, organizator prześle do KWP zs. w Radomiu wybrane zdjęcia z pobytu w Łotwie w celu organizacji wystawy na terenie Mazowsza.

Podczas seminarium na Łotwie mazowieccy policjanci podinsp. Wojciech Madej, asp. Jarosław Rdzanek, sierż. sztab Alicja Wasik oraz sierż. Marta Gierlicka zaprezentowali strukturę polskiej Policji, priorytety oraz przedsięwzięcia z zakresu pracy profilaktycznej z nieletnimi na terenie naszego kraju oraz garnizonu mazowieckiego. W czasie wizyty wymieniono i omówiono metody i formy pracy profilaktycznej z młodzieżą oraz ich efektywność. Policjanci zaprezentowali własne doświadczenia oraz nabyli wiedzę dotyczącą prewencji kryminalnej nieletnich, projektów integracyjnych oraz form edukacji nieformalnej. Uczestnicy za najbardziej pozytywne elementy seminarium uznali wizyty w łotewskich placówkach wychowawczych i ośrodkach socjalnych.  Dzięki temu funkcjonariusze poznali sposoby funkcjonowania i organizowania pracy z „trudną” młodzieżą. Również jako wartościowe oceniono warsztaty dotyczące zastosowania form edukacji nieformalnej w codziennej pracy profilaktycznej z osobami, które z różnych przyczyn uległy zjawisku wykluczenia społecznego. Powyższe zagadnienie było najważniejszym obszarem dyskusji na temat sytuacji nieletnich w poszczególnych krajach biorących udział w projekcie.

Poza wymianą wartościowych doświadczeń policjanci spotkali się z Burmistrzem Miasta Valmiera oraz odwiedzili ośrodki pomocowe, które w swej działalności wspierają małoletnich oraz rodziny dotknięte przemocą w rodzinie. Uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu pomocy socjalnej dla mieszkańców Łotwy. Organizator pobytu - Łotewska Sekcja IPA -  zapewniła program bogaty w różnorodne wizyty, spotkania, a nawet gry miejskie, które spotkały się z ogromnym uznaniem uczestników. W czasie 6 dni w Łotwie funkcjonariusze nawiązali wiele kontaktów międzynarodowych, które w przyszłości mogą przełożyć się na kolejne owocne spotkania przedstawicieli Policji z państw europejskich.

Uczestnicy podsumowali, iż wymiana doświadczeń związanych z codziennym i praktycznym wymiarem pracy w policyjnej formacji stanowi nieocenione źródło nowych rozwiązań oraz inspirację do zastosowania wybranych projektów na własnym terenie.   Wspólnie przyznano, że profilaktyka patologii społecznych oraz zapobieganie przestępczości nieletnich jest wyzwaniem dla wszystkich, lecz wypracowane wnioski i spostrzeżenia podczas seminarium zwiększają efektywność funkcjonariuszy w pracy z młodymi ludźmi, a tym samym przyczyniają się podnoszenia świadomości młodzieży na temat istniejących zagrożeń.

Uczestnicy z Polski składają szczególne podziękowania dla Pani Vineta Kage z Łotewskiej Sekcji IPA .

 

Opr. W.Madej, S.Szewczyk.

Powrót na górę strony