Policjanci prewencji wymieniali doświadczenia na Litwie

Data publikacji 28.04.2016

Mazowieccy policjanci po raz kolejny uczestniczyli w  międzynarodowym projekcie. Tym razem pn.: Create Another Way: Police For Youth zorganizowanym przez litewską policję w ramach Programu Erasmus+.

Projekt jest międzynarodową inicjatywą skierowaną do funkcjonariuszy Policji, którzy w swoich obowiązkach służbowych podejmują problematykę zapobiegania przestępczości nieletnich oraz profilaktyki społecznej. Celem powyższego przedsięwzięcia jest doskonalenie pracy funkcjonariuszy w zakresie pracy z młodzieżą poprzez inicjowanie kreatywnych form edukacyjnych, aktywności sportowych oraz różnorodnych działań plenerowych, a także tworzenie możliwości  integracji społecznej i wyrównywania szans. Ideą projektu jest również intensyfikacja współpracy krajów europejskich w ramach Programu Erasmus+ oraz wymiana doświadczeń profesjonalistów w zakresie pracy z młodymi ludźmi.

Cały projekt trwa 3 miesiące, jednak jego głównym przedsięwzięciem był udział po 4 funkcjonariuszy Policji z każdego kraju partnerskiego, którymi są: Litwa, Łotwa, Norwegia, Czechy oraz Polska w seminariach zorganizowanych w Trakai (Litwa) w dniach 17-24.04. Program seminarium szkoleniowego zawierał liczne formy nauczania nieformalnego tj.: praca w grupach, scenki sytuacyjne, dyskusje, przedsięwzięcia plenerowe oraz warsztaty, podczas których przekazane zostały treści wpisujące się w cele projektu.

W trakcie kolejnych dni uczestnicy seminarium zaprezentowali programy profilaktyczne prowadzone z nieletnimi w poszczególnych państwach. Szczególnie ważnym elementem były wizyty uczestników w litewskich placówkach wychowawczych i placówkach pracy socjalnej. Dzięki temu funkcjonariusze zapoznali się ze sposobami organizowania pracy z młodzieżą i metodami wsparcia rodzin zagrożonych przemocą. Ponadto uczestnicy brali udział w spotkaniu z przedstawicielem lokalnego samorządu, który zaprezentował udział podmiotów pozapolicyjnych w projektach oraz omówił współpracę z lokalną policją.

Wizyta w Głównym Komisariacie Okręgu Wileńskiego umożliwiła zapoznanie się z pracą policjantów na stanowisku kierowania i monitoringu. Natomiast zwiedzenie muzeum  litewskiej policji dostarczyło wiedzy o historii tej formacji.

Seminarium umożliwiło poznanie profilaktycznych programów profilaktycznych realizowanych przez policje w tej części Europy, poznanie katalogu środków i narzędzi wychowawczych stosowanych wobec nieletnich, a także poznanie form współpracy z samorządami oraz instytucjami pozarządowymi, które podejmują działania na rzecz przeciwdziałania przestępczości oraz ograniczania zjawisk negatywnych wśród dzieci i młodzieży.

 

 

 

Autor: nadkom. Katarzyna Kucharska/Wydział Prewencji KWP Radom

Powrót na górę strony