Goście z całej Europy odwiedzili mazowieckich policjantów

Data publikacji 02.01.2017

W ramach międzynarodowego projektu CARE3 gości w Polsce delegacja uczniów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców klubów młodzieżowych oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, w tym funkcjonariuszy Policji, pełniących służbę w komórkach ds. prewencji kryminalnej i nieletnich. Odwiedzili też Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu.

Łącznie do Polski przyjechało 43 osoby w tym: z Estonii 13 osób, Norwegii 17 osób oraz z Łotwy 13 osób. Dołączyła do nich także 15 osobowa grupa z Polski, uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu, przedstawiciele ze stowarzyszenia Arka oraz policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Projekt CARE3 powstał z inicjatywy szkoły podstawowej w Estonii. Zespół Szkół Technicznych we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu oraz Stowarzyszeniem Centrum Młodzieży ARKA jest partnerem tego projektu. Nadrzędnym celem projektu jest doskonalenie umiejętności oraz podniesienie kompetencji zawodowych (poprzez szkolenia, warsztaty) w zakresie inicjowania kreatywnych działań sprzyjających integracji społecznej oraz zapobiegających wykluczeniu społecznemu młodzieży.

 

W poniedziałek uczestnicy projektu odwiedzili komendę, gdzie przywitał ich I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Marek Świszcz, który przedstawił strukturę i sposób funkcjonowania Policji w Polsce. Następnie zorganizowane zostały dwie grupy uczniów i opiekunów. Z pierwszą grupą, w której znajdowała się młodzież omówiono zagadnienie z profilaktyki rówieśniczej na przykładzie programu „PaT” oraz przeprowadzono warsztaty dotyczące przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, wyśmiewaniu i dyskryminacji rasowej. Natomiast dla drugiej grupy odbyły się warsztaty dotyczące prawnych aspektów postępowania z nieletnimi oraz zaprezentowano działania Policji w zakresie zapobiegania i niwelowania skutków demoralizacji. W kolejnych dniach delegacja będzie zwiedzała Radom i dalej pracowała nad projektem.

 

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu/AC

Powrót na górę strony