Program "Razem bezpieczniej"

Data publikacji 15.12.2016

8 grudnia zakończył się cykl szkoleń dla dzielnicowych garnizonu mazowieckiego realizowany w ramach projektu pn. Bezpieczny Senior na Mazowszu - dzielnicowy jako podstawowe ogniwo w tworzeniu lokalnego systemu bezpieczeństwa”, który uzyskał dofinansowanie z rządowego programu „ Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”.

     Obok odtwarzania posterunków Policji oraz wdrażania Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa instytucja dzielnicowego stanowi jeden    z najważniejszych elementów uspołeczniania działań Policji i rangę tych policjantów dostrzega kierownictwo Policji.W ostatnim dwudniowym szkoleniu, które odbyło się w Radomiu osobiście uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policjizs. w Radomiu insp. Marek Świszcz oraz p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu podinsp. Witold Krawczyk, a także przedstawiciele Biura Prewencji Komendy Głównej Policji mł. insp. Arkadiusz Kopczyński i kom. Piotr Rzeźnik, którzy przekazali informacje na temat nowych rozwiązań      prawno-organizacyjnych w zakresie funkcjonowania dzielnicowych. Omówiono również wykorzystanie nowych narzędzi w postaci Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda w celu wzmocnienia komunikacji ze społeczeństwem.

     W ramach projektu, który realizowany był przez Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu wspólnie z Mazowieckiem Centrum Polityki Społecznej, przeprowadzono 4 strefowe szkolenia w Płocku, Ostrołęce, Siedlcach oraz Radomiu dla wszystkich 460 dzielnicowych, którzy poszerzyli wiedzę oraz podnieśli kompetencje m.in. z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej oraz kształtowania przychylnego nastawienia opinii publicznej do działań podejmowanych przez Policję. Ponadto Pan Maciej Karczyński zapoznał dzielnicowych  z najważniejszymi zasadami profesjonalnej obsługi klienta oraz przygotował do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi oraz z profesjonalną obsługą trudnego klienta, a także osób ze specyficznymi potrzebami związanymi z wiekiem.

     W każdym ze spotkań uczestniczyli przedstawiciele seniorów, którzy wyrazili swoje oczekiwania wobec Policji, a także dziękowali m.in. za dotychczasową pracę funkcjonariuszy, która przełożyła się na wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli.

     Wszyscy dzielnicowi wyposażeni zostali w wizytówki, jednolite teczki oraz ulotki, z którymi będą docierać do osób starszych szczególnie narażonych na stanie się ofiarą przestępstw.

Nadkom. Katarzyna Kucharska

Powrót na górę strony