Aktualności

Spotkanie z dziećmi „O szacunku w sieci”

Data publikacji 14.02.2018

Każdy czas i miejsce jest dobre do tego, aby rozmawiać na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz telefonu komórkowego. Wczoraj mł. asp. Karolina Nowocin oraz Anna Wrońska z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu rozmawiały o cyberprzemocy z uczniami klas szóstych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Radomiu.

Wraz z rozwojem mediów elektronicznych oraz wzrostem ich popularności obserwujemy, że wśród dzieci i młodzieży rośnie liczba przypadków uznawanych za przejawy przemocy z użyciem Internetu oraz telefonów komórkowych. Coraz częściej konflikty pomiędzy rówieśnikami przenoszą się do sieci. Mając to na uwadze policjanci czynnie angażują się w profilaktykę i edukację dzieci i młodzieży.

I tak właśnie, prelekcję przeprowadzoną przez Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu można zaliczyć do cyklu spotkań organizowanych na terenie całego kraju w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu. Miała ona formę warsztatów oraz dyskusji z uczniami. Dzieci miały możliwość zapoznania się z formami i przejawami tego negatywnego zjawiska, z którym niejednokrotnie mogły już się spotkać w czasie korzystania z Internetu. Podczas spotkania zostały omówione podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z treści zamieszczonych w sieci, jak chronić się przed tą formą przemocy i jak na nią reagować.

Warsztaty były okazją do przytoczenia wielu historii młodzieży, która została dotknięta cyberprzemocą, podawanych również przez samych uczniów. Intensywność krzywdy doznawanej przez ofiary, ich poczucie zagrożenia przekracza możliwości poradzenia sobie z taką sytuacją. Nawet jeśli pozornie jest ona błaha to może doprowadzić do prawdziwej tragedii. Głównym celem było uświadomienie i uwrażliwienie młodych użytkowników Internetu o konsekwencjach wynikających ze stosowania tej formy przemocy. Należy podkreślić, iż każde działanie określone jako cyberprzemoc jest czynem zabronionym stypizowanym w polskim prawie. Uczniowie dowiedzieli się także o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy w sieci.

Młodzież chętnie uczestniczyła w spotkaniu oraz okazywała zainteresowanie tematem. Dzieci zadawały pytania, na które otrzymywały wyczerpujące odpowiedzi.

Autor: Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu/ AW

 

Powrót na górę strony