Aktualności

Szkolenie pracowników socjalnych

Data publikacji 15.02.2018

W dniu 14 lutego 2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Lipsku funkcjonariuszez Komendy Wojewódzkiej policji zs. w Radomiu przeprowadzili szkolenie dla pracowników socjalnych w obszarze radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia z zakresu prewencji , psychologii oraz wybranych elementów negocjacji.  W spotkaniu wzięło udział 23 pracowników pomocy społecznejz terenu powiatu lipskiego.

Szkolenie składało się z części teoretycznej  oraz warsztatowej.

W  pierwszej części szkolenia  mł. asp. Karolina Nowocin z Wydziału Prewencji  omówiła wybrane zagadnienia z zakresu funkcjonowania Policji, aspekty prawne  wynikające m.in. z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy kodeksu karnego. Następnie post. Anna Chrzanowska z Sekcji Psychologów przedstawiła psychologicznei interpersonalne sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, natomiast koordynator Nieetatowego Zespołu Negocjatorów Policyjnych KWP zs. w Radomiu nadkom. Dariusz Potrząsaj wyjaśnił, kiedy może dojść do sytuacji kryzysowej, omówił kategorie ich sprawców  oraz przekazał pracownikom socjalnym wskazówki do negocjacji z takimi osobami .

 W drugiej części warsztatowej szkolenia pracownicy socjalni wzięli udział w symulacjach obrazujących przykładowe sytuacje kryzysowe, jakie mogą zaistnieć na terenie ośrodka pomocy społecznej lub podczas pracy w terenie. Pracownicy socjalni z ogromnym zaangażowaniem odgrywali wyznaczone im role. Ćwiczenia zakończyły się omówieniem i podsumowaniem scenek oraz wskazaniem zasad postępowania w danych sytuacjach z punktu widzenia policjanta prewencji, psychologa policyjnego oraz negocjatora policyjnego.

Powrót na górę strony