Aktualności

Kontynuacja szkoleń w ramach „Programu mającego na celu zniwelowanie stresu osób małoletnich dotkniętych problemem przemocy w rodzinie”

Data publikacji 26.10.2022

W dniu 25 października 2022 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie przeprowadzono szkolenie dla funkcjonariuszy Policji na temat kontynuacji „Programu mającego na celu zniwelowanie stresu osób małoletnich dotkniętych problemem przemocy w rodzinie” na terenie garnizonu mazowieckiego.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze zasady realizacji zadań przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, a w szczególności dzielnicowych. Kom. Justyna Stanik-Rybak zaprezentowała zagadnienia towarzyszące występowaniu zjawiska przemocy w rodzinie, dane liczbowe dot. procedury Niebieskiej Karty oraz formy przemocy i liczby osób pokrzywdzonych na terenie powiatu żyrardowskiego. Istotnym celem szkolenia było uwrażliwienie funkcjonariuszy na aspekt zapewnienie szczególnej ochrony i wsparcia dzieciom, które wychowują się w rodzinach dotkniętych przemocą w rodzinie.

Ponadto sierż. szt. Krzysztof Dukała przypomniał procedury związane z uprawnieniami Policji jakim jest wydanie „Nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia/złamanie nakazu/złamanie zakazu”.

Następnie Sylwia Szewczyk omówiła zasady funkcjonowania telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 116111 oraz telefonu zaufania dla rodziców i nauczycieli 800100100, telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka 800121212 oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 800119119.

Opr.: Sylwia Szewczyk

Powrót na górę strony