Program "Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta"

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu rozpoczęła realizację projektu pn. Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta

Data publikacji 15.09.2020

Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego konsumentów poprzez wzrost wiedzy i świadomości zagrożeń związanych z obrotem pieniędzmi (w tym pieniądzem elektronicznym) oraz uczestnictwem w transakcjach handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ryzyka przestępstw internetowych.

Cel główny zostanie osiągnięty przez: organizację seminarium dla funkcjonariuszy Policji-multiplikatorów wiedzy w szkołach, realizację warsztatów edukacyjnych dla uczniów klas VI

– VIII szkół podstawowych i średnich, przeprowadzenie dwóch konkursów wśród uczniów,
a także opracowanie i dystrybucję materiałów edukacyjnych.

 

Realizatorem merytorycznym projektu jest Wydział Prewencji KWP z siedzibą w Radomiu.

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 28.02.2021 r.

Powrót na górę strony