Program "Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta"

Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta

Data publikacji 19.11.2020

W ramach realizacji kolejnego etapu projektu pn. „Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta” powstała publikacja nt. bezpieczeństwa finansowego młodego konsumenta.

Autorami są funkcjonariusze i pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą
w Radomiu: przedstawiciele Wydziału dw. z Cyberprzestępczością; Wydziału Prewencji; Zespołu Psychologów; Laboratorium Kryminalistycznego oraz Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta w Radomiu, którzy podzielili się swoją wiedzą związaną z szeroko pojętym bezpieczeństwem transakcji handlowych z uwzględnieniem specyfiki ryzyka przestępstw internetowych.

Na potrzeby projektu nagrana została płyta zawierająca materiały szkoleniowe dla funkcjonariuszy Policji zajmujących się profilaktyką. Zawarte tam treści wpłyną na pogłębienie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności funkcjonariuszy Policji w zakresie edukacji prewencyjnej dot. bezpieczeństwa finansowego na rynku, w tym zapobiegania oszustwom i wyłudzeniom wśród konsumentów. Powyższe materiały posłużą do przygotowania i zorganizowania warsztatów dla dzieci, młodzieży oraz pedagogów i nauczycieli placówek oświatowych, z którymi zostały podpisane porozumienia
w ramach powyższego przedsięwzięcia.

W każdej ze szkół projekt przewiduje zorganizowanie dwugodzinnych zajęć dla co najmniej
30 uczniów. Z uwagi na sytuację pandemiczną i przejście placówek na nauczanie zdalne, zajęcia z uczniami odbywają się w formie online. Spotkania w szkołach potrwają do dnia 30 listopada 2020 roku.

 

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

 

Powrót na górę strony