Dzielnicowi

Dzielnicowy bliżej nas – obszar zadań dzielnicowego

Data publikacji 12.12.2016

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu koordynuje wdrażanie nowej formuły funkcjonowania dzielnicowych wynikającej z programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

     W garnizonie mazowieckim pełni służbę 464 dzielnicowych w 28 jednostkach organizacyjnych Policji. Rola dzielnicowego, to swoiste zadania inicjujące działalność ukierunkowaną na rozwój osób i społeczności lokalnych. Realizowane przez dzielnicowych zadania, są niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli i bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem patologiom społecznym, wzmocnieniu relacji sąsiedzkich, tworzeniu lokalnego ruchu na rzecz wspierania środowisk, które dążą do wdrażania wzorców zachowań powszechnie akceptowanych społecznie.

     Instytucja dzielnicowego jest jednym z ogniw optymalnego funkcjonowania Policji w połączeniu z odtwarzaniem posterunków Policji i wdrożeniem Krajowej Mapy Zagrożeń, stanowi jeden z trzech najważniejszych elementów uspołeczniania działań Policji. Działania realizowane są w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Istotnym elementem wdrożenia programu jest implementacja nowych narzędzi w postaci: Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda wykorzystywanych w celu wzmocnienia komunikacji ze społeczeństwem.

     Nowe narzędzia komunikacji społecznej wykorzystują dzielnicowi, lecz należy je traktować jako narzędzia pomocnicze, albowiem w działaniach Policji przede wszystkim liczy się człowiek i bezpośredni kontakt z nim.

     Indywidualny kontakt z dzielnicowym z rejonu służbowego można uzyskać poprzez bezpośrednią wizytę w jednostce Policji lub stronę internetową Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji lub poprzez aplikację Moja Komenda, którą należy zainstalować w telefonie komórkowym. Należy pamiętać, że w pilnych przypadkach korzystamy z numerów alarmowych Policji 997 lub 112.

    W przypadku dalszych pytań zapraszam do kontaktów:

podinsp. Wojciech Madej
koordynator ds. dzielnicowych
Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

tel. 48 345 3063,
kom. 887  884 496
tel. (MSW) 701 30 63,
telefon Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu 48 345 30 50, fax 48 345 2701.

e-mail: wojciech.madej@ra.policja.gov.pl

Powrót na górę strony