Dzielnicowi

Podsumowanie konkursu „Najpopularniejszy Dzielnicowy Roku 2016” w garnizonie mazowieckim

Data publikacji 03.02.2017

Konkurs „Najpopularniejszy Dzielnicowy roku 2016”, jest oceną służby dzielnicowego, która jest prowadzona przez mieszkańców w formie ankiety, służy poszerzeniu wiedzy mieszkańców o roli policjantów pierwszego kontaktu jakimi są dzielnicowi. Realizacja konkursu jest istotnym elementem pełnego wdrożenia programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz „Koncepcji pracy dzielnicowego na terenie garnizonu mazowieckiego”.

Dzielnicowy, jako policjant pierwszego kontaktu społecznego z Policją powinien stale współpracować z mieszkańcami, przedstawicielami samorządów lokalnych i organizacjami działających na danym terenie oraz przedstawicielami mediów na rzecz podnoszenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Wszystkie jednostki KMP/KPP garnizonu mazowieckiego zorganizowały oraz przeprowadziły konkurs na „Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2016”.

Zgodnie z przyjętą formułą konkursu, jedynym i najważniejszym elementem oceny wpływającej na wyłonienie najpopularniejszego dzielnicowego była opinia społeczna wyrażona za pomocą ankiety, skierowanej bezpośrednio do społeczeństwa. Właściwi terytorialnie Komendanci podjęli współpracę z miejscowymi mediami i opublikowane zostały informacje o konkursie wraz z ankietą. Wystąpiono również do organów samorządowych o wyrażenie zgody na udostępnienie ankiety w budynkach użyteczności publicznej wraz ze skrzynkami, w których mieszkańcy mogli pozostawić ankiety.

Na podstawie największej liczby oddanych głosów na dzielnicowych w garnizonie mazowieckim pierwsze trzy miejsca zajęli:

  1. sierż. szt. Izabela Wrzesień z KMP w Radomiu – 1640 głosów.

  2. mł. asp. Wojciech Seweryn z KPP w Lipsku – 1561 głosów.

  3. st. sierż. Łukasz Adamczyk z KMP w Radomiu (powiat) – 1368 głosów.

 

Wykaz wszystkich zwycięzców szczebla miejskiego i powiatowego:

Podsumowując przebieg i wyniki VIII edycji konkursu na „Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2016” w garnizonie mazowieckim należy podkreślić, że wszyscy laureaci KMP/KPP zasługują na pozytywną ocenę pełnionej służby, czego potwierdzeniem są oddane głosy.

 

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony