XL Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - KPP Kozienice - Policja Mazowiecka

KPP Kozienice

XL Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Data publikacji 18.05.2017

W Kozienicach dnia  27.04.2017rw  PSP nr 3 w Kozienicach odbył się XL Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym  (eliminacje powiatowe).
Założeniem tego przedsięwzięcia jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad, umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz popularyzowanie roweru jako środka transportu, inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Powiatowy Turniej BRD wpisuje się w działania prowadzone w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Powrót na górę strony