Projekt „Aktywny i świadomy senior w świecie finansów” - Aktualności - Policja Mazowiecka

Aktualności

Projekt „Aktywny i świadomy senior w świecie finansów”

Data publikacji 22.10.2018

Komenda Wojewódzka rozpoczęła realizację projektu „ Aktywny i świadomy senior w świecie finansów” dofinansowanego ze środków NBP.

 

 

 

    Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie świadomości osób starszych /65+/ w obszarze finansowym i bezpieczeństwa, tj. w codziennym obcowaniu z finansami, bankomatami i operacjami finansowymi realizowanymi drogą elektroniczną oraz w zakresie przestępstw dokonywanych w bankowości elektronicznej i przestępstw, na które narażeni są seniorzy.

   Odbiorcami bezpośrednimi projektu są liderzy seniorów (osoby, które na co dzień udzielają się społecznie, są wolontariuszami, biorą udział w zajęciach organizowanych przez uniwersytety III wieku, bardzo chętnie włączają się w różnego rodzaju akcje społeczne, edukacyjne, charytatywne oraz wspierają działania służb i inspekcji poprawiające bezpieczeństwo osób starszych np. inicjując otwarte spotkania edukacyjne w lokalnym środowisku) oraz funkcjonariusze Policji z KMP/KPP garnizonu mazowieckiego (zajmujący się działaniami prewencyjnymi/ profilaktycznymi w obszarze bezpieczeństwa seniorów). Odbiorcami  pośrednimi natomiast będą seniorzy (osoby w wieku 65+, którzy będą brać udział w lokalnych spotkaniach organizowanych przez przeszkolonych liderów seniorów i funkcjonariuszy Policji).

   Jeden z etapów projektu zakłada przeprowadzenie seminarium w dniach 13 - 14.11.2018 r. Uczestnikami seminarium będą: policjant ds. profilaktyki społecznej i lider seniorów. Podczas seminarium przedstawione zostaną zagadnienia z zakresu bezpiecznych finansów, tj. zagrożenia związane z udostępnianiem danych osobowych oraz korzystania z bankomatów i nowoczesnych usług bankowych, czy też rozpoznawanie autentyczności banknotów i monet. Omówiona zostanie również tematyka z zakresu ogólnie pojętego bezpieczeństwa osób starszych, w tym skala przestępczości oraz metody działania sprawców przestępstw popełnianych na szkodę osób 65+. Istotny element w edukacji seniorów stanowi aktywizacja i integracja, to też w trakcie seminarium przeprowadzone zostaną warsztaty, podczas których uczestnicy poznają podstawy samoobrony, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zaś obecni na warsztatach profilaktycy będą wspierali i pomagali seniorom w nabywaniu tychże umiejętności. Szkolenie będzie zawierać również elementy dodatkowe podnoszące jego wartość i zapewniające atrakcyjność.

    Działania kaskadowe to  kolejny etap realizacji projektu. Na przełomie stycznia i lutego 2019 roku każdy duet – policjant ds. profilaktyki społecznej i lider seniorów, według własnej koncepcji  zorganizują na swoim terenie szkolenie kaskadowe dla grupy liczącej około 30 seniorów, celem przekazania wiedzy zdobytej podczas listopadowego seminarium. Walorem dodatkowym będzie włączenie do szkolenia kaskadowego wybranej formy aktywizacji i integracji uczestników, która znacznie zwiększy atrakcyjność inicjatywy i zachęci seniorów do uczestnictwa w zajęciach poświęconych bezpieczeństwu, w tym bezpieczeństwu finansowemu .

    Każda taka przeprowadzona inicjatywa zostanie oceniona przez komisję konkursową na podstawie kryteriów określonych w regulaminie wyłoniona zwycięska para, której zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Autor: mł.asp. Karolina Nowocin

Powrót na górę strony