Aktualności

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu zadaniowego koordynującego zadania zewnętrzne na terenie garnizonu mazowieckiego

Data publikacji 21.11.2019

Wczoraj w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu zadaniowego koordynującego zadania zewnętrzne na terenie garnizonu mazowieckiego. Inicjatorem spotkania był I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Michał Ledzion, który zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 roku (...) pełni jednocześnie funkcję Koordynatora wojewódzkiego działań zewnętrznych. W posiedzeniu wzięli udział Komendanci Miejscy/Powiatowi Policji lub ich Zastępcy, którzy nadzorują pion prewencji. Z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu w posiedzeniu uczestniczyli kierownicy komórek organizacyjnych pionu prewencji.

Głównym celem spotkania było omówienie najistotniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem służby prewencyjnej na terenie garnizonu mazowieckiego. Insp. Michał Ledzion, dokonał szczegółowej analizy efektów działań podjętych przez policjantów w okresie października oraz listopada br. Wskazał również na występujące utrudnienia oraz dokonał identyfikacji przyczyn ich występowania. Szczególną uwagę zwrócił na kwestie związane z prowadzeniem prawidłowego nadzoru w podległych jednostkach. W trakcie posiedzenia omówiono istotę oraz cel sprawowania nadzoru, który zawsze powinien być sprawowany rzetelnie i odpowiedzialnie.

Tematyka posiedzenia, obejmowała wybrane aspekty związane z funkcjonowaniem służby prewencyjnej na terenie garnizonu mazowieckiego, a także zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, realizacji konwojów i doprowadzeń, kwestii sztabowych, Wywiadu Kryminalnego oraz wybrane zagadnienia z obszaru profilaktyki społecznej.

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu zadaniowego koordynującego zadania zewnętrzne na terenie garnizonu mazowieckiego było okazją do omówienia najistotniejszych obszarów funkcjonowania służby prewencyjnej na terenie garnizonu mazowieckiego,
jak również wymiany doświadczeń w powyższym zakresie.

 

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony