DOBRE PRAKTYKI PROFILAKTYCZNE

Dobre praktyki profilaktyczne wyróżnione w” Akademii dzielnicowego 2017 roku”

Data publikacji 21.12.2017

st. asp. Andrzej Matczak      -  starszy dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych I Wydziału Prewencji KMP   w Płocku

w dniu 28.11.2017 r. w Spółdzielczym Domu Kultury Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Płocku, wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku, zrealizował inicjatywę o nazwie „Pomóż sobie jak obronić swoje mienie”.
W spotkaniu wzięło około 60 osób, mieszkańców osiedla Tysiąclecia w Płocku. Uczestnicy otrzymali indywidualne zaproszenia, informację o działaniu profilaktycznym przekazano również mieszkańcom z wykorzystaniem plakatów. Podczas spotkania zostały przedstawione krótkie etiudy – 2 scenki przedstawiające oszustwo metodą na tzw. „wnuczka” oraz
„na oficera CBŚP”, przy społecznym udziale Pana Henryka Jóźwiaka aktora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, Pani Zofii Pepłowskiej
z Klubu Seniora w Płocku oraz dzielnicowego st. asp. Andrzeja Matczaka. Psychologiczny aspekt przedstawionych etiud omówiła Pani Marianna Zgierska z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Płocku. Kolejnym elementem profilaktycznym było omówienie przez asp. szt. Krzysztofa Piaska danych statystycznych związanych z przestępstwami wyłudzenia mienia
na szkodę seniorów z podkreśleniem sposobów zapobiegania takim zdarzeniom. Spotkanie zostało zakończone forum dyskusyjnym z aktywnym udziałem zaproszonych gości, którym przekazano materiały w formie ulotek informujących o zagrożeniach, które można zgłaszać
z wykorzystaniem aplikacji KMZB. 

 

mł. asp. Grzegorz Radomski -  dzielnicowy Zespołu Prewencji Posterunku Policji w Nurze KPP w Ostrowi Mazowieckiej

 

Z inicjatywy dzielnicowego w dniu 14 listopada 2017 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nurze, odbyła się sportowo – rekreacyjna impreza pod hasłem. „KIBICOWANIE Z KOMISARZEM GOLKIEM”.  Oprócz uczniów  szkoły obecni byli także zaproszeni goście:  Zbigniew Kamiński - Starosta Ostrowski, Jacek Murawski – Wójt Gminy Nur, podinsp. Mirosław Olszewski – Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej, Krystyna Szulborska – Dyrektor Banku Spółdzielczego
w Ciechanowcu Oddziału w Nurze, dziennikarze TVP 3 Warszawa oraz gość specjalny - aktor Tomasz Bednarek. Łączna liczba uczestników przedsięwzięcia biorących w nim udział wyniosła 265 osób. Bezpośrednio przed rozpoczęciem imprezy uczniowie otrzymali bilety wstępu na teren hali sportowej przygotowane przez dzielnicowego PP Nur, który informował o bezpiecznych zachowaniach kibiców podczas wydarzeń sportowych. Po oficjalnym rozpoczęciu imprezy odbyły się 3 mecze piłki nożnej, w których drużyna złożona z przedstawicieli służb mundurowych (Policja oraz Straż Pożarna) rywalizowała z drużynami składającymi się z uczniów w 3 kategoriach wiekowych.  Z trybun słychać było gorący doping kibiców. Uczniowie brali jednocześnie udział w konkursie na najciekawszą formę kibicowania. Na boisku obydwu drużynom kibicowała także maskotka ostrowskiej policji - Lisek.  Ponadto dzięki uprzejmości dziennikarzy z „Awangarda Media Group” w przerwach między rozgrywkami uczniowie mieli okazję wcielić się w rolę dziennikarza i przeprowadzić wywiad z Tomaszem Bednarkiem, w przygotowanym mini studiu telewizyjnym. Dzieci miały również niepowtarzalną okazję zdobycia autografu aktora oraz możliwość uczestnictwa w konkursie na najlepszą prace plastyczną przedstawiającą wizerunek dobrego kibica. Odbył się również konkurs wśród klas I-VI na najlepszy doping piłkarski. Podczas przerw w rozgrywkach Tomasz Bednarek rozdawał autografy, udzielał wywiadów oraz pozował do pamiątkowych zdjęć, zachęcał wszystkich do wspólnego kibicowania, a także wytłumaczył zasady wzajemnego szacunku podczas imprez sportowych. Nawiązał do oficjalnej akcji Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej - FIFA pod hasłem RESPECT, czyli wzajemny szacunek podczas meczów piłkarskich, bez względu na wiek, kolor skóry, płeć czy wyznanie oraz przypomniał zasady bezpieczeństwa, jakie obowiązują podczas przebywania na obiekcie sportowym ak i w trakcie trwania wszystkich imprez sportowych. Przedstawił również wszystkim uczestnikom elementy kodeksu dobrego kibica. Aktor wcielił się również w rolę komentatora sportowego relacjonującego na żywo wydarzenia na boisku. Akcja „Kibicowo na stadionie z komisarzem Golkiem" zakończyła się wręczeniem drużynom pamiątkowych pucharów. Dzieci które przygotowały najlepsze prace plastyczne oraz klasy, które przygotowały najciekawsze najgorętsze formy dopingu, otrzymały nagrody w postaci pamiątkowych dyplomów za udział w konkursach oraz komiksy z kodeksem dobrego kibica.  

 

 

asp. szt. Sławomir Zieliński -  dzielnicowy Zespołu Dzielnicowych Komisariatu Policji w Mszczonowie KPP w Żyrardowie

Zainicjował spotkanie profilaktyczne dotyczące praktycznego omówienia zjawiska „martwego pola” występującego podczas użytkowania pojazdów ciężarowych i unikania takich zagrożeń występujących wobec pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. Konieczność przeprowadzenia takich działań profilaktycznych była zdiagnozowana przez dzielnicowego i powiązana ze zdarzeniami drogowymi z udziałem pieszych i pojazdów ciężarowych oraz nasilającym się ruchem takich pojazdów w rejonie służbowym dzielnicowego. W dniu 13.11.2017 r. na terenie Szkoły Podstawowej w Mszczonowie dzielnicowy zaprosił do udziału w praktycznym omówieniu zjawiska „martwego pola” właściciela ciągnika siodłowego, który udostępnił taki pojazd młodzieży.
Z boków pojazdu ciężarowego i przed jego maską wyznaczono miejsca niewidoczne dla kierującego pojazdem, a w których osoby tam się znajdujące są narażone na niebezpieczeństwo. W „martwych polach” ustawiono rowery imitujące jadących rowerzystów. Z uczestnikami w ilości około 177 osób (osiem grup szkoleniowych), dzielnicowy przeprowadził prelekcję, informującą o zagrożeniach pieszych, rowerzystów i innych uczestników ruchu drogowego oraz omówił indywidualną ocenę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym z strony kierującego pojazdem ciężarowym. Każdy z uczestników skorzystał z możliwości wejścia do kabiny pojazdu ciężarowego i własnej oceny widoczności sytuacji drogowej z jej wnętrza. Uczestniczący w spotkaniu ocenili, że występowanie zjawiska „martwego pola” stanowi zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, a to zagrożenie postarają się wyeliminować w przyszłości i wdrożyć np. podczas przechodzenia przez jezdnię w odległości bezpiecznej od pojazdu ciężarowego. Ciekawym doświadczeniem dla pieszych była również możliwość wymiany doświadczeń z zawodowym kierowcą pojazdu ciężarowego. Wszyscy uczestnicy spotkania wynieśli szczególne doświadczenia i wyciągnęli wnioski praktyczne przyczyniające się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.

 

 

                                                                      

st. asp. Tomasz Karpiński -  dzielnicowy Zespołu Prewencji Posterunku Policji w Wieczfni Kościelnej KPP w Mławie


W ramach inicjatywy profilaktycznej przeprowadził szczegółową diagnozę z wykorzystaniem ankiety skierowanej do nauczycieli trzech szkół podstawowych, na podstawie której wyznaczył główne zagrożenia bezpieczeństwa występujące wobec młodzieży szkolnej.
Wskazane w ankiecie zagrożenia, były podstawą do działań profilaktyczno-edukacyjne pod nazwą „Odpowiedzialni rodzice – pewny i bezpieczny start dziecka w przyszłość”, które wpisywały się w program „Razem dla lokalnego bezpieczeństwa” i „Dzielnicowy bliżej nas”. Kierunki działania w ramach programu obejmowały rodziców, nauczycieli i młodzież szkolną. Partnerami i współorganizatorami byli: KRUS Placówka terenowa Mława, Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna, Dyrektorzy Szkół Podstawowych z terenu gm. Wieczfnia Kościelna tj. Wieczfni Kościelnej, Uniszkach Zawadzkich i Windykach. Inicjatywę profilaktyczną przeprowadzono w dniach 21 i 23 listopada 2017 r. na terenie ww. szkół.
Z inicjatywy dzielnicowego opracowano ulotkę informującą o zagrożeniach dzieci
i sposobach zapobiegania, w której wyszczególniono: cyberprzemoc, używki, dopalacze, zagrożenia występujące w miejscu zamieszkania i wobec dziecka zamieszkałego
w środowisku wiejskim. Uczestnikom spotkań przekazano 250 ulotek, które zawierały dane adresowe dzielnicowego. Podczas spotkań z udziałem młodzieży dzieci i nauczycieli dzielnicowy wykorzystywał opracowany osobiście pokaz multimedialny, gdzie w sposób przystępny przedstawiono zagrożenia i sposoby zapobiegania: przemocy rówieśniczej, używkom, cyberprzemocy, dopalaczom, konieczność używania odblasków i zasad poruszania się w ruchu drogowym. Ponadto, dzielnicowy przybliżał zakres działania aplikacji Moja Komenda i Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz zachęcał do podjęcia pracy
w Policji. Działania dzielnicowego i instytucji współpracujących spotkały się z pozytywną oceną rodziców i nauczycieli oraz bezpośrednio przyczynią się do zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa wśród młodzieży szkolnej.

 

 

mł. asp. Tomasz Trzebiński -  dzielnicowy Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji Grabowie nad Pilicą KPP w Kozienicach

W ramach lokalnej inicjatywy profilaktycznej przeprowadził konkurs plastyczny pt.: „W lesie są nie tylko grzyby, to, co znajdziesz może być niebezpieczne”. W konkursie brały udział dzieci klas 1-6 Szkoły Podstawowej w Głowaczowie. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w dn. 22.11.2017r. i połączone było z pokazem sprzętu saperskiego i prelekcją prowadzoną przez żołnierzy z 34 Patrolu Saperskiego 1 Batalionu Drogowo Mostowego w Dęblinie. Laureaci konkursu zostali nagrodzeni cennymi nagrodami rzeczowymi w postaci karnetów na basen i wejściówek do kina. Do ufundowania nagród pozyskano środki finansowe z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głowaczowie. Przeprowadzone działanie profilaktyczne spotkało się z dużym uznaniem wśród dzieci i nauczycieli, ponieważ okolice Grabowa nad Pilicą to tereny leśne na których II Wojna Światowa pozostawiła niebezpieczne „pamiątki” w postaci niewybuchów. 

 

Zdjęcia z przedsięwzięć przedstawiono w formie prezentacji

Pliki do pobrania

  • 788.42 KB
  • 958 KB
  • 2.1 MB
  • 1.88 MB
  • 1.12 MB
Powrót na górę strony