KOMUNIKAT

Data publikacji 10.12.2020

Zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informujemy, że w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu w maju 2019 roku doszło do utraty kart rejestracyjnych PRD 5/1 zawierających dane osób, w stosunku do których prowadzone było postępowanie mandatowe w okresie od dnia 27.04.2018 r. do dnia 23.03.2019 r. przez Generalną Inspekcję Transportu Drogowego w miejscowości Miodne droga krajowa nr 12, ujawnione za pomocą urządzenia automatycznie rejestrującego naruszenia prędkości (fotoradar)

 Kraty rejestracyjne PRD 5/1 zawierały dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania, obywatelstwo, PESEL, (opcjonalnie) nr i serię dowodu osobistego/paszportu/karty pobytu, nr prawa jazdy/pozwolenia, opis zdarzenia, opis czynu, środki i czynności, dane pojazdu.

Utrata dokumentów spowodowała naruszenie ochrony danych osobowych w nich zawartych.

   Możliwymi konsekwencjami powyższego naruszenia ochrony danych osobowych mogą być:

  1. podszycie się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia od poszkodowanej osoby dodatkowych określonych informacji (np. danych do logowania, szczegółów karty kredytowej, założenie konta internetowego);

  2. wykorzystania danych do zarejestrowania karty telefonicznej typu prepaid, która może posłużyć do celów przestępczych;

  3. uzyskania przez osoby trzecie korzyści finansowych (np. kredytów w instytucjach parabankowych);

  4. uzyskania dostępu do systemów rejestracji świadczeń opieki zdrowotnej (np. ujawnienia informacji o stanie zdrowia, realizacja e-recept);

  5. korzystania z praw obywatelskich (np. przy głosowaniu nad środkami budżetu obywatelskiego);

  6. podjęcia próby wyłudzenia ubezpieczenia lub środków z ubezpieczenia;

  7. podjęcia próby zawarcia umowy o świadczenie usług;

  8. naruszenia dobra osobistego w postaci prawa do prywatności;

  9. ujawnienia czynności policyjnych wobec osoby poszkodowanych.

W związku z zaistniałą sytuacją proponuje się zachowanie ostrożności przy podawaniu danych osobowych osobom trzecim, w szczególności za pośrednictwem Internetu czy telefonu oraz monitorowanie aktywności kredytowej i gospodarczej, co może pozwolić na zminimalizowanie ewentualnych negatywnych skutków naruszenia ochrony danych osobowych.

Aby zapobiec ewentualnym próbom wykorzystania danych osobowych można podjąć środki zaradcze w postaci np. założenia konta w Biurze Informacji Kredytowej oraz aktywowanie funkcji alerty BIK, która poinformuje SMS-em o próbie uzyskania kredytu. Inną instytucją, weryfikującą dane osobowe, jest Krajowy Rejestr Długów, który na stronie www.konsument.krd.pl umożliwia wszystkim konsumentom bezpłatne założenia konta. Dzięki temu można sprawdzić, czy jakiś podmiot złożył zapytanie dotyczące ich osoby oraz jakie informacje zostały udzielone. Strona wprowadza możliwość powiadomienia SMS-em lub emailem w sytuacji pytań o historię kredytową bez pozwolenia. Daje to możliwość szybkiej reakcji – skontaktowania się z firmą, która pobrała raport bądź z Policją.

Jednocześnie informuję, że o zdarzeniu został powiadomiony organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w Komendzie Wojewódzkiej Policji w siedzibą w Radomiu zostały przeprowadzone czynności wyjaśniające przedmiotowe zdarzenie. Z uwagi na konieczność zapobieżenia w przyszłości incydentom mającym tożsamy charakter powyższy przypadek będzie przedmiotem odpraw służbowych, szkoleń z jednoczesnym poleceniem zwiększenia nadzoru nad dokumentacją służbowa.
 

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać kontaktując się z Panią Sylwią Fila Inspektorem Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu ul. 11- listopada 37/59, tel. kont. 47-701-22-14, adres email: iod.kwp@ra.policja.gov.pl


OIN KWP zs. w Radomiu


 


 

 
 
Powrót na górę strony