Aktualności

Kampania „STOP przemocy w rodzinie”

Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie poprzez obrazy chce przemawiać do społeczności. Nie ukrywaj przemocy, reaguj - to hasło, które przyświecało realizatorom kampanii, której efektem są plakaty dotyczące przeciwdziałania przemocy i spot je promujący

Przemoc w rodzinie to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się umyślne działania lub zaniechania naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, zwłaszcza narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Ofiarami przemocy w rodzinie mogą być współmałżonkowie, partnerzy w związkach nieformalnych, dzieci, osoby starsze lub osoby niepełnosprawne.

 Przemoc w rodzinie może przybrać różne formy:

  • przemoc fizyczna – bicie, popychanie, szarpanie, kopanie, duszenie, policzkowanie, uderzanie pięścią, rzucanie przedmiotami;
  • przemoc psychiczna – groźby, obrażanie, wyzywanie, wyśmiewanie, poniżanie w obecności innych osób, pozbawianie kontaktu z bliskimi, kontrolowanie, stałe krytykowanie;
  • przemoc seksualna – zmuszanie do współżycia, do zachowań seksualnych;
  • przemoc ekonomiczna – odmawianie dokładania się do budżetu domowego; dysponowanie bez porozumienia z partnerem pieniędzmi ze wspólnego budżetu; zaciąganie bez porozumienia pożyczek i kredytów obciążających wspólny budżet; wymuszanie dostępu do konta współmałżonka lub utrudnianie dostępu do konta wspólnego.

Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie posługuje się kampanią "STOP przemocy w rodzinie", której główne hasło brzmi: Nie ukrywaj, zgłoś – pomożemy! Jej celem jest zachęcenie do zgłaszania przypadków przemocy w rodzinie i szukania pomocy u specjalistów. Wydział Prewencji KPP Garwolin, przy wsparciu specjalistów z branży public relations, przygotował pakiet czterech plakatów oraz spot kinowy, zachęcający do skorzystania z pomocy Policji.

Twarze do kampanii udostępnili Irena Jarzyna, Katarzyna Zawadzka, Izabela Dziwiszek, Antosia Dziwiszek i Piotr Makulec. Prace przy kampanii wykonali Dariusz Szubiński (fotografie), Paweł Gawryś (film), Konrad Bukowski (fryzury), Ania Parol (makijaż), podkom. Danuta Kalinowska (pomysł i koordynacja). Dzięki wsparciu finansowemu Avon Operations Polska możliwe było wydrukowanie materiałów kampanijnych. Uroczysta inauguracja kampanii odbyła się w 2016r. jednak policjanci w dalszym ciągu wykorzystują ją w działaniach związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Autor: sierż. szt. Małgorzata Pychner

Powrót na górę strony