Ostrzegamy, edukujemy, dbamy o bezpieczeństwo naszych seniorów - Aktualności - KPP w Garwolinie

Aktualności

Ostrzegamy, edukujemy, dbamy o bezpieczeństwo naszych seniorów

Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie, wspólnie z Klubem Seniora, działającym przy CSiK w Garwolinie, opracowała i przeprowadziła cykl działań profilaktycznych. Na przestrzeni ostatnich miesięcy seniorzy byli odbiorcami edukacyjnych i kulturoznawczych działań policyjnych. Miały one na celu podniesienie świadomości o zagrożeniach, naukę dbania o własne potrzeby, a także promowanie zdrowego stylu życia. Wczoraj odbyło się spotkanie, podsumowujące miesiące wspólnej pracy.

Przypomnijmy, że za nami jest szereg spotkań, podczas których podkom. Danuta Kalinowska przybliżyła seniorom zagadnienie przemocy w rodzinie, mechanizmy warunkujące krzywdzenie i sposoby ochrony przed nim. Seniorzy uczestniczyli w seansie filmu fabularnego, ilustrującego ten problem, a także spotkali się z dziennikarką Katarzyną Surmiak Domańską, która mówiła o społecznym postrzeganiu zjawiska przemocy i uwrażliwiała seniorów na krzywdę innych ludzi. Kolejne spotkanie z Sylwią Chwedorczuk, pisarką i biografką, poświęcone było roli tolerancji i szacunku wobec innych. Zainspirowani tymi zajęciami seniorzy zorganizowali wyjazd do Stawiska, gdzie znajduje się muzeum wielkiego pisarza i społecznika Jarosława Iwaszkiewicza. Seniorzy uczestniczyli także w serii spotkań warsztatowych z psychologiem Beatą Lipińską. Warsztaty psychologiczne dotyczyły pewności siebie i umiejętności ufania swoim decyzjom, asertywności i nauki stawiania granic, a także sposobów na odpoczynek i radzenie sobie z negatywnymi emocjami.

Podsumowaniem cyklu były wczorajsze warsztaty tworzenia ikon metodą deucoupagu. Seniorzy wykonali obrazy z intencją, by przypominały o tym, że każdy ma prawo do godnego życia i ochrony samego siebie, ale także, że każdy ma obowiązek szanowania innych. Ikony to też swego rodzaju symbol, przypominający o tym, że przepisy prawa wielokrotnie wynikają z wartości chrześcijańskich i etyki. Każdy z nas wyposażony jest więc w wiedzę, która pozwala na dokonywanie dobrych i zgodnych z prawem wyborów, którymi są także działania ochronne. Każde z tych spotkań to również edukacja kulturoznawcza, mająca pośredni cel, którym jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych.

Działania profilaktyczne garwolińskiej komendy nie byłyby możliwe, gdyby nie włączyli się w nie wolontariusze oraz instytucje. Przy realizacji tego projektu wsparciem i pomocą były Miasto Garwolin, Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie, Kino Wilga, Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie, Firma AkzoNobel, a także Panie Beata Lipińska i Katarzyna Kowalczyk. Tak niewiele i tak wiele zarazem, ponieważ dzięki grupie osób i instytucji, działających na terenie naszego powiatu, seniorzy miło i efektywnie spędzili czas wolny, nabyli nowe umiejętności, a z każdego spotkania wychodzili przekonani, ze było ono potrzebne i budujące. Przesłanie płynące z tego doświadczenia jest jedno – razem możemy więcej!

Zbudowani sukcesem przedsięwzięć profilaktycznych dla seniorów, pragniemy je kontynuować. Mamy już nowe pomysły, dlatego zapraszamy do kontaktu z policyjnym profilaktykiem podkom. Danutą Kalinowską tel. 47 70 75 202, 887 884 471, mail. danuta.kalinowska@ra.policja.gov.pl

 

mł. asp. Małgorzata Pychner

Powrót na górę strony