Aktualności

Policjanci docierają do rodziców nastolatków z ważnym przekazem

Garwolińscy policjanci kierują swoje działania profilaktyczne zarówno do dzieci i młodzieży, jak również do ich rodziców. Wśród dorosłych także zdarza się brak rzetelnej wiedzy na temat substancji psychoaktywnych oraz brak świadomości zagrożeń, związanych z patologicznym korzystaniem z nowych technologii. Dlatego podczas ostatniego spotkania w Zespole Szkół nr 1 w Garwolinie niemal 150 rodziców nastolatków miało okazję poznać odpowiedzi m.in. na pytania co to są substancje psychoaktywne, dlaczego młodzież podejmuje zachowania ryzykowne oraz jak najlepiej ją chronić przed zagrożeniami związanymi z uzależnieniami chemicznymi i behawioralnymi.

18 stycznia w Zespole Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie odbyło się spotkanie edukacyjne z rodzicami uczniów tej szkoły. Zajęcia przeprowadziła podkom. Danuta Kalinowska z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie. Ich celem było omówienie zjawiska uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży. Spotkanie uzupełniła problematyka zagrożeń, związanych z nieprawidłowym korzystaniem z Internetu.

Rodzice zostali uświadomieni, że często powodem sięgania po substancje psychoaktywne wśród młodzieży jest ich poczucie samotności i brak uwagi ze strony najbliższych. Dlatego w rodzinie trzeba rozmawiać i słuchać się nawzajem. Rodzice powinni angażować się w czas dzieci. Nowe technologie ułatwiają życie, ale też powodują, że się w niej zatracamy i zaniedbujemy relacje z bliskimi. Uczestnicy ugruntowali swoją wiedzę na temat wychowania i roli rodziców w życiu młodego człowieka. Podkom. Danuta Kalinowska przybliżyła problemy wynikające z braku konsekwencji w wychowaniu, przejawiające się w podejmowaniu przez nieletnich zachowań niezgodnych z prawem, zachowań ryzykownych, stosowaniu substancji psychoaktywnych, a także popadaniu w uzależnienia behawioralne.

Dziękujemy wszystkim rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, psychologom oraz pedagogom, którzy poświęcili swój czas, by dowiedzieć się, jak budować wspierającą relację z uczniem, czy dzieckiem oraz jak mądrze i skutecznie pomagać im w trudnej codziennej rzeczywistości.

mł. asp. Małgorzata Pychner

Powrót na górę strony