Aktualności

Karta rowerowa pierwszym prawem jazdy młodego człowieka

Data publikacji 17.05.2024

Każdy z nas jest uczestnikiem ruchu drogowego. Najpierw głównie pieszym lub pasażerem pojazdu, a po uzyskaniu odpowiednich uprawnień również kierującym rowerem, autem lub innym pojazdem mechanicznym. Znajomość przepisów ruchu drogowego poprawia nasze bezpieczeństwo, dlatego każde dziecko, które skończyło 10 lat powinno posiadać kartę rowerową, aby zostać pełnoprawnym rowerzystą.

Egzaminy teoretyczne i praktyczne przeprowadzane są głównie w szkołach, do których dziecko uczęszcza. Wówczas kandydaci na kierujących rowerami muszą wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego oraz umiejętnością jazdy na  jednośladzie, w tym znać obowiązkowe wyposażenie roweru niezbędne do bezpiecznej jazdy.


Przypominamy rodzicom, aby nie pozwalali dzieciom, które jeszcze nie mają karty rowerowej na jazdę jednośladem po drogach publicznych bez opieki. Dzieci nie znające przepisów ruchu drogowego narażone są na poważne wypadki. Skutki zderzenia młodego rowerzysty z autem mogą mieć poważne konsekwencje.

podkom. Małgorzata Pychner

Powrót na górę strony