SPOTAKNIA W SOBOLEWIE I BOROWIU - Profilaktyka - KPP w Garwolinie

Profilaktyka

SPOTAKNIA W SOBOLEWIE I BOROWIU

Data publikacji 18.01.2017

W piątek 13 stycznia w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie oraz 17 w Publicznym Gimnazjum w Borowiu, odbyły się spotkania z młodzieżą, rodzicami oraz gronem pedagogicznym.

W piątek 13 stycznia w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie , odbyły się spotkania edukacyjne  z uczniami klas  IV i V,  tematem spotkań było bezpieczeństwo w Internecie. Policjanci omówili zasady funkcjonowania w świecie wirtualnym, n-etykietę, sposób ochrony swojej prywatności i swoich danych osobowych. Dzieci zdobyły wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa  podczas nawiązywania nowych znajomości  i ochrony siebie. Dowiedziały się gdzie szukać pomocy w przypadku kłopotów oraz poznały numer alarmowy  800 100 100 - telefon zaufania i stronę internetową  Helpline org.pl. Omówiono  również problem uzależnienia od Internetu i problem nadmiernego przebuwania w świecie wirtualnym w stosunku do świata rzeczywistego. Działanie to oparte było o materiale edukacyjnym przygotowanym przez Fundację Dzieci Niczyje obecnie Fundację Dajemy Dzieciom Silę p.t. "3.2.1. Internet".
Tego samego dnia w  godzinach wieczornych odbyło sie spotkanie z rodzicami i nauczycielami na temat zaniedbania emocjonalnego dzieci i jego skutków czyli uzależnień, podejmowania zachowań ryzykownych, przedwczesnej inicjacji seksualnej, zachowań przemocowych między rówieśnikami. Doskonałą ilustracją omawianego tematu była projekcja filmu edukacyjnego przygotowana przez w/w placówkę. Film Jana Komasy pt. „Sala samobójców” pokazuje mechanizm wchodzenia młodego człowieka w sytuacje zagrażające i ryzykowane, a następnie zagubienie się i nieumiejętność wyjścia w kłopotów. Film jest też przestrogą dla rodziców przed bagatelizowaniem problemów młodych ludzi i niedostrzeganiem ich potrzeb. Materiał był kanwą do przemyśleń, refleksji i głębokiej dyskusji uczestników spotkania .
We wtorek 17 stycznia w Publicznym Gimnazjum  w Borowiu, odbyły się spotkania z uczniami. Tematem spotkań było bezpieczeństwo młodzieży w Internecie, zapobieganie przemocy i profilaktyka przestępstw , w których dzieci moglyby być pokrzywdzonymi min. stalking, przestępstwa na tle seksualnym. Omówiono zasady ochrony swojej prywatności i danych osobowych.  Prelekcja została wsparta projekcją filmu edukacyjnego FDDS pt."Na zawsze"

Powrót na górę strony