PROFILAKTYKA PRZEMOCY W RODZINIE W OPARCIU O FILM FABULARNY - Profilaktyka - KPP w Garwolinie

Profilaktyka

PROFILAKTYKA PRZEMOCY W RODZINIE W OPARCIU O FILM FABULARNY

Data publikacji 14.03.2017

Z młodzieżą o problemie przemocy ...

Z okazji Dnia Kobiet w Kinie Wilga odbyły się dwa spotkania profilaktyczne poświęcone problemowi przemocy w rodzinie. Działanie ma kilkuletnią tradycje, tegoroczne było czwartym z kolei, zostało przygotowane przez Wydział Prewencji KPP Garwolin, Centrum Sportu i Kultury oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 450 uczniów z jedenastu placówek oświatowych dowiedziało się czym jest przemoc, jakie zachowania są zabronione prawem,  jak chronić się przed tego typu zachowaniami i gdzie szukać pomocy. Podczas prelekcji duży nacisk położono na destrukcyjne skutki doświadczania przemocy i uświadomiono konieczność niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym. Uczniowie dowiedzieli się również jaka rolę w procesie przeciwdziałania przemocy odgrywa Policja i dlaczego jej działania jest tak ważne. Doskonałą ilustracją omawianego tematu był film Magdaleny Piekorz pt."Pręgi" pokazujący problem nawykowego powielania znanych schematów w życiu, zamiany ról z ofiary w sprawcę uświadomił młodym ludziom, że przemoc w rodzinie trzeba zatrzymywać możliwie najszybciej. Doskonałe kreacje aktorskie  Agnieszki Grochowskiej i Michała Żebrowskiego oraz wyśmienita muzyka powodują, że młodzi chętnie podejmują wyzwanie jakim jest edukacja filmowa. Spotkanie z filmem to tez pokazanie nastolatkom jak ciekawie i bezpiecznie spędzić wolny czas.

Powrót na górę strony