BARDZO CIEKAWA LEKCJA DLA UCZNIÓW - Profilaktyka - KPP w Garwolinie

Profilaktyka

BARDZO CIEKAWA LEKCJA DLA UCZNIÓW

Data publikacji 21.06.2017

20 czerwca uczniowie klasy I o profilu mundurowym Liceum Ogólnokształcącego w Żelechowie podczas wycieczki do Warszawy mieli okazje uczestniczyć w zajęciach profilaktycznych w Areszcie Śledczym Warszawa Grochów.

Funkcjonariusze służby więziennej obszernie i w bardzo atrakcyjny sposób przybliżyli specyfikę służby i zadania stawiane przed osobami strzegącymi porządku w placówkach penitencjarnych. Równocześnie spotkanie miało wymiar profilaktyczny, gdyż uczniowie dowiedzieli się z jakiego powodu osoby są tymczasowo aresztowane i skazane. Mieli okazje przyjrzeć się warunkom bytowym osób pozbawionych wolności, przez chwilę doświadczyli trudności wynikających z konieczności podporządkowania się zasadom panującym w placówce i niemożności pełnego decydowania o sobie. Zajęcia wywarły  na uczniach i opiekunach ogromne wrażenie, z pewnością uświadomiły, ze warto żyć zgodnie z poszanowaniem prawa i zadbać o pełną możliwość decydowania o sobie. Drugim etapem była wizyta w Biurze Historii i Tradycji Policji w Komendzie Głównej Policji, gdzie młodzi ludzie mieli okazję zapoznać się z historią polskiej Policji, a w szczególności służbą mundurowych strzegących prawa i porządku na rzece Wiśle. Współorganizatorem wyjazdu edukacyjnego była Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie i Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Żelechowie .
 

Powrót na górę strony