Kwalifikowany pracownik ochrony

Kwalifikowany pracownik ochrony

Data publikacji 02.12.2016

ZAŚWIADCZENIA

O WPISIE NA LISTY KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY

 

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów w zakresie dotyczącym ustawy o ochronie osób i mienia, informujemy, że:

 

·  każda osoba, która w dniu 31 grudnia 2013 roku będzie posiadała ważną licencję pracownika ochrony fizycznej lub pracownika zabezpieczenia technicznego zostanie z urzędu wpisana na listę kwalifikowanych pracowników, odpowiednio: ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego;

 

·  wpis na listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego następuje z urzędu (nie ma potrzeby składania wniosku o wpisanie na wymienione listy);

 

·  za wpis dokonywany z urzędu nie pobiera się opłat;

 

·  każda osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego otrzyma zaświadczenie o wpisie na wymienione listy;

 

·  zaświadczenia dla pracowników ochrony będą przesłane – po dniu 20 lutego 2014 roku – do komend powiatowych/ miejskich Policji, skąd każdy zainteresowany może je odebrać osobiście;

 

·  zaświadczenia dla osób zatrudnionych w specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych będą doręczane również za pośrednictwem pracodawców;

 

·  zaświadczenia o wpisie na listy kwalifikowanych pracowników ochrony można również odbierać osobiście w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu (Radom, ul. 11 Listopada 37/59, VI piętro), po dniu 15 lutego 2014 roku;

 

· posiadane w dniu 31 grudnia 2013 roku licencje pracownika ochrony fizycznej oraz pracownika zabezpieczenia technicznego zachowują ważność do dnia 31 marca 2014 roku

 

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji, Radom, ul. 11 Listopada 37/59, p. 621, 622, 625 lub 627 albo pod nr telefonów:

48 345 28 64,

48 345 31 12,

48 345 27 83

48 345 31 02

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Powrót na górę strony