Aktualności

Policyjna Akcja "Bezpieczny & Niechroniony"

Data publikacji 20.10.2017

Dzisiaj policjanci z przasnyskiej drogówki od wczesnych godzin porannych prowadzą akcję profilaktyczną pn. "B - jak Bezpieczny i N - jak Niechroniony". Głównym celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Mazowsza.

„B&N”czyli
„B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONIONY”

PROJEKT PROFILAKTYCZNY realizowany w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na obszarze województwa mazowieckiego.
Organizatorem programu jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu – Wydział Ruchu Drogowego.
Okres realizacji programu 2014-2020 r.
Celem programu jest zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów oraz prowadzenie efektywnych i długofalowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
Cele pośrednie:
a. zwiększenie liczby pieszych poruszających się po drogach, zwłaszcza w obszarach niezabudowanych, wyposażonych w elementy odblaskowe widoczne dla innych użytkowników dróg.
b. zwiększenie liczby rowerzystów poruszających się po drogach, którzy używają wymaganego przepisami oświetlenia.
c. zwiększenie aktywności rodziców i opiekunów (seniorów) w propagowaniu bezpiecznych zachowań we własnej grupie wiekowej oraz wśród dzieci i młodzieży.

Formy i kierunki działań.
a. propagowanie mody na używanie elementów odblaskowych na drogach wszystkich kategorii, w obszarach zabudowanym i niezabudowanym,
b. odzyskanie i ponowne wykorzystanie elementów odblaskowych przekazanych społeczeństwu przy okazji wcześniej prowadzonych akcji i kampanii,
c. promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, poprzez aktywną współpracę z grupami młodzieżowymi i klasami policyjnymi na Mazowszu,
d. prowadzenie spotkań i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym,
e. rozwinięcie współpracy ze szkołami podstawowymi, gimnazjami i klubami seniora,
f. organizowanie konkursów tematycznych związanych z celami kampanii,
g. nawiązanie lub podtrzymanie aktywnej współpracy z podmiotami i organizacjami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Bezpieczeństwo na drogach to nasza wspólna sprawa!!!

Szkolnym koordynatorem projektu jest Izabela Zych.

„B&N” MATERIAŁY DO POBRANIA - www.kwp.radom.pl

Powrót na górę strony