Aktualności

SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ Uważaj na umowy zawierane

Data publikacji 06.12.2018

Wspólna akcja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komendy Głównej Policji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma ostrzegać seniorów przed nieuczciwymi praktykami, a także przypominać o przysługujących im prawach, w tym możliwości rezygnacji – w ciągu 14 dni – z umowy podpisanej we własnym domu lub na pokazie.

Pliki do pobrania

  • 1.08 MB
  • 1.15 MB
Powrót na górę strony