Aktualności

Dzień Bezpiecznego Internetu (5 luty 2019 r.)

Data publikacji 29.01.2019

Od 14 lat obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu, w tym roku pod hasłem „Działamy Razem!”. Inicjatywa ma na celu promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji i tworzenie kultury zrozumienia. Skierowana jest do rodziców, nauczycieli , wychowawców oraz dzieci i młodzież. Organizatorzy zapowiedzieli konkurs na najciekawszą inicjatywę, przewidziano atrakcyjne nagrody.

Od 2005 r. obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu, organizatorem tego wydarzenia jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange, a dodatkowymi: Facebook Polska i Google Polska. Tegoroczne DBI odbędzie się dnia 5 lutego 2019 r. pod hasłem: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działamy razem!”.

Głównym celem DBI jest:

  • inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów Internetowych;
  • zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online;
  • promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu

Organizatorzy podkreślają siłę współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. Ponadto zachęcają, aby wszyscy angażowali się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Dla placówek, które zgłoszą zamiar organizacji lokalnych działań z okazji DBI, przygotowane zostały pakiety materiałów edukacyjnych i promocyjnych, pomocnych w organizacji obchodów, a także elektroniczne zaświadczenie potwierdzające partycypację w przedsięwzięciu. Dodatkowo istnieje możliwość udziału w konkursie na najciekawszą inicjatywę, w którym bierze udział każda inicjatywa zarejestrowana poprzez elektroniczny formularz na podstronie https://www.saferinternet.pl/dbi/zglos-inicjatywe-dbi.html Do wygrania są atrakcyjne nagrody.

 

Regulamin konkursu na najciekawszą inicjatywę Dnia Bezpiecznego Internetu 2019

 

1. Organizatorem konkursu na najciekawszą inicjatywę Dnia Bezpiecznego Internetu 2019 jest NASK Państwowy Instytut Badawczy oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS), które tworzą Polskie Centrum Programu Safer Internet. Głównym partnerem konkursu jest Fundacja Orange.

2. Konkurs przeznaczony jest dla publicznych i niepublicznych placówek edukacyjnych, bibliotek, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, które w lutym 2019 r. zorganizują lokalną inicjatywę z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu i prześlą z niej sprawozdanie.

3. Dla organizatorów najciekawszych inicjatyw ufundowane zostały nagrody. Fundatorami nagród jest główny partner DBI – Fundacja Orange.

4. Zwycięzców konkursu wybiera jury, w którego skład wchodzą organizatorzy i partnerzy DBI 2019.

5. Każda ze zgłoszonych do konkursu inicjatyw zostanie przez jury oceniona pod kątem trzech aspektów:

a. Jakość merytoryczna

– rzetelne i dostosowane do wieku odbiorców przedstawienie kwestii bezpieczeństwa w Internecie;

b. Zasięg

– dotarcie do możliwie dużej i zróżnicowanej grupy odbiorców (proporcjonalnie do wielkości i typu placówki i środowiska, w którym działa);

c. Innowacyjność

– wykorzystanie nowych i niestandardowych form pracy.

6. Aby wziąć udział w konkursie na najciekawszą inicjatywę DBI 2019 należy do końca lutego 2019 r. zgłosić inicjatywę poprzez formularz na stronie www.dbi.pl , zorganizować ją w lutym, a następnie przesłać organizatorom DBI sprawozdanie z jej przebiegu do końca marca 2019r., również za pośrednictwem formularza na stronie.

7. Dla wszystkich instytucji, które zgłoszą inicjatywę edukacyjną, organizatorzy przygotowali pakiety materiałów. Wysyłka nastąpi w 3 turach:

1. 11.01.19 (dla inicjatyw zgłoszonych do 4 stycznia 2019 r.)

2. 25.01.19 (dla inicjatyw zgłoszonych do 18 stycznia 2019 r.)

3. 08.02.19 (dla inicjatyw zgłoszonych do 2 lutego 2019 r.)

4. 20.02.19 (dla inicjatyw zgłoszonych do 17 lutego 2019 r. – ostatnia wysyłka)

7. Każda instytucja ma możliwość zgłoszenia tylko jednej inicjatywy. W jej opisie należy uwzględnić wszystkie podjęte w ramach placówki działania. W przypadku, gdy zgłaszana inicjatywa jest na tyle rozbudowana, że nie jest możliwe określenie typu inicjatywy, wówczas należy zaznaczyć opcję „inne” przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

8. Sprawozdania z obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2019, przyjmowane są w formie elektronicznej poprzez formularz, który zostanie uruchomiony na stronie www.dbi.pl najpóźniej 20 lutego 2019 r.

9. Każde sprawozdanie musi zawierać część tekstową nie dłuższą niż 2000 znaków bez spacji i dokumentację wizualną: zdjęcia, filmy, prezentację.

UWAGA:

-dokumentacja filmowa powinna być przesłana do organizatorów konkursu w postaci linku do filmu zamieszczonego na stronie internetowej uczestnika konkursu lub w serwisie umożliwiającym publiczne udostępnianie filmów (np. YouTube);

- pliki graficzne powinny być przygotowane w formacie JPG, png; łączna wielkość załączonych plików nie może przekraczać 20 MB.

11. Sprawozdanie powinno zawierać dane organizatora inicjatywy: imię i nazwisko, nazwę instytucji, adres poczty elektronicznej (e-mail), adres pocztowy, telefon kontaktowy.

12. Organizatorzy lokalnych inicjatyw DBI wyrażają zgodę na wykorzystywanie wysłanej w sprawozdaniu dokumentacji wizualnej (zdjęć i filmów), pod warunkiem podania ich źródła przez organizatora konkursu DBI. Dokumentacja zostanie wykorzystana niekomercyjnie i wyłącznie do celów informacyjno - promocyjnych Polskiego Centrum Programu Safer Internet (np. materiały edukacyjne, broszurki, ulotki, foldery, raporty, prezentacje podczas konferencji i szkoleń, serwisy internetowe).

13. Wysłanie sprawozdania jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i przystąpieniem do konkursu.

14. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.dbi.pl nie później niż 19 kwietnia 2019 r.

15. Nagrody przesłane zostaną przez organizatorów konkursu DBI pocztą bądź kurierem na adres wskazany przez nagrodzonego. Koszt przesyłki pokrywa organizator konkursu.

16. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany regulaminu konkursu.

Aktualne informacje na temat konkursu, a także innych akcji organizowanych z okazji DBI, publikowane są na stronie www.dbi.pl .

Powrót na górę strony