Aktualności

Spotkanie z przasnyskimi seniorami

Data publikacji 31.01.2019

Wczoraj w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu, odbyło się spotkanie dotyczące Bezpieczeństwa Seniorów, którego organizatorami było Miasto Przasnysz i Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu. Policjanci wspólnie z władzami miasta przekazali uczestnikom cenne wskazówki dotyczące ich bezpieczeństwa. Spotkanie było realizacją projektu Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu pn. „Aktywny i świadomy senior w świecie finansów”, dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego

W dniu 30 stycznia br. o godz. 1700 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu, odbyło się spotkanie poświęcone Bezpieczeństwu Seniorów. Uczestniczył w nim Burmistrz Miasta Przasnysza Pan Łukasz Chrostowski oraz policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną i dzielnicowi z terenu miasta i gminy Przasnysz. W spotkaniu uczestniczyło 53 seniorów. Poruszono szeroko pojętą tematykę bezpieczeństwa seniorów, szczególny nacisk kładąc na zagrożenia z zakresu finansów tj. zagrożenia związane z udostępnianiem danych osobowych, korzystaniem z bankomatów i nowoczesnych usług bankowych, a także rozpoznawaniem autentyczności banknotów i monet. Dzielnicowi omówili wybrane przestępstwa popełniane na szkodę osób starszych: oszustwa metodą „na wnuczka”, „na policjanta”, „na kuriera”, itp. Ponadto zapoznali zebranych z możliwością kontaktu z Policją, poprzez aplikacje „Moja Komenda” i „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, zachęcając do ich wykorzystywania w celu poprawy bezpieczeństwa w miejscu swojego zamieszkania. Podczas spotkania zaprezentowano spoty kampanii społecznych związanych z tematyką bezpieczeństwa seniorów, uczestnikom wręczano ulotki informacyjne przygotowane przez Policję. Na zakończenie, seniorzy zadawali pytania i sygnalizowali policjantom problemy z jakimi borykają się na co dzień, prosząc o pomoc w ich rozwiązaniu i częstsze kontakty z dzielnicowymi.

Powrót na górę strony