Aktualności

WŁĄCZ SIĘ W AKCJĘ „STOP WYPADKOM DROGOWYM”

Data publikacji 21.03.2019

Według danych statystycznych w 2018 roku na drogach powiatu przasnyskiego zaistniało ogółem 56 wypadków drogowych w których śmierć poniosło 8 osób, a 65 zostało rannych. Do organów Policji zgłoszono 413 kolizji drogowych.

Zagrożenie bezpieczeństwa na terenie działania KPP Przasnysz  w latach  2016, 2017 i 2018r.  przedstawia poniższa tabela.

 

 

2016

2017

2018

WYPADKI

65

51

56

ZABICI

10

7

8

RANNI

86

63

65

KOLIZJE

348

368

413

 

Podsumowując powyższe dane należy stwierdzić, że na terenie powiatu przasnyskiego nastąpił wzrost wypadków drogowych. Niewątpliwie wzrost ten miał też wpływ na większą liczbę ofiar śmiertelnych i osób rannych. Odnotowano również znaczny wzrost liczby kolizji drogowych zgłoszonych do organów Policji na terenie naszego powiatu.

W związku z powyższym przasnyscy policjanci przypominają, że konsekwencjami  wypadku drogowego są nie  tylko uszkodzone lub zniszczone samochody, to także liczne obrażenia jakich doznają  jego uczestnicy. Najbardziej tragicznym  skutkiem wypadku jest  utrata życia.  Niech zaprezentowany materiał będzie dla nas wszystkich bodźcem do pobudzenia myślenia, wyobraźni oraz początkiem nowych dobrych zmian w naszym postępowaniu na drodze.  

Przypominamy, że  zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Poza obszarem zabudowanym z reguły drogi nie posiadają wydzielonych chodników i w większości nie są oświetlone lub też są słabo doświetlone. Dodatkowo kierowcy rozwijają o wiele większe prędkości niż w obszarze zabudowanym, a piesi w ciemnych ubraniach, bez odblasków, niestety są zupełnie niewidoczni dla kierowców. Przy gorszej widoczności ocena odległości dla kierowców jest trudniejsza. Prawidłowo noszone odblaski mogą uratować życie pieszym. Taka „drobna rzecz” jak odblask, daje kierowcy o wiele więcej czasu na reakcję.

Brak elementów odblaskowych, wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, zza innego pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność czy też poruszanie się niewłaściwą stroną drogi mogą doprowadzić do sytuacji, w której najbardziej poszkodowanym będzie pieszy i zapłaci za to najwyższą cenę – własne życie.

Przestrzeganie przepisów Prawo o ruchu drogowym jest obowiązkiem wszystkich uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych.

Powrót na górę strony