Aktualności

Podsumowanie przasnyskiej debaty o bezpieczeństwie

Data publikacji 21.10.2022

20 października 2022 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Przasnyszu, odbyła się Debata Społeczna poświęcona naszemu powiatowi, której hasłem przewodnim było „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Starostwa Powiatu Przasnyskiego Krzysztof Bieńkowski, Burmistrz Miasta Przasnysz  Łukasz Chrostowski, Komendant Powiatowy Policji w Przasnyszu insp. Tomasz Łysiak, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Przasnyszu nadkom. Łukasz Jędrasik. Obecni byli również przedstawiciele innych służb mundurowych, dyrektorzy placówek oświatowo – wychowawczych z Przasnysza, mieszkańcy Przasnysza i powiatu przasnyskiego oraz uczniowie szkół średnich z Przasnysza.

Debata poświęcona była w całości bezpieczeństwu na terenie Przasnysza i powiatu przasnyskiego na przełomie trzech ostatnich lat.  Na początku spotkania Komendant Powiatowy Policji w Przasnyszu insp. Tomasz Łysiak,  przywitał wszystkich uczestników debaty. Następnie Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu podinsp. Michał Szpakowski, omówił stan bezpieczeństwa  powiatu przasnyskiego. W dalszej części swojego wystąpienia Naczelnik Szpakowski omówił między innymi zgłoszenia odnotowane w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz zaprezentował  stan realizacji wniosku, który został zgłoszony podczas  debaty społecznej, która odbyła się 23 października 2019 roku. Po zaprezentowaniu uczestnikom debaty powyższych zagadnień, wszyscy  mogli włączyć się do wspólnej dyskusji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym powiecie.  Głównymi tematami poruszanymi przez uczestników debaty była zmiana organizacji ruchu na ul. Królewieckiej w Przasnyszu, gdzie po wybudowaniu drogi dla rowerów i oznakowania poziomego jezdni, występują trudności z postojem pojazdów wzdłuż tej ulicy. Kolejną poruszoną kwestią przez uczestników debaty był fakt sprzedaży alkoholu osobom nieletnim na terenie Przasnysza. Trzecią i ostatnią kwestią poruszaną na debacie było złe oznakowanie dróg dla rowerów na terenie Przasnysza.  

Komendant Łysiak podsumowując spotkanie, podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie na debatę. Podkreślając przy tym, że nasze bezpieczeństwo zależy nie tylko od działań Policji ale również od wszystkich instytucji pozarządowych a w głównej mierze od nas samych.

 

Autor: asp. szt. Krzysztof Błaszczak

Powrót na górę strony