Aktualności

KOLEJNE DZIAŁANIA PRZASNYSKIEJ DROGÓWKI POD HASŁEM ,, LOKALNIE-NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO,,

Data publikacji 30.05.2023

Dzisiaj (30.05) na terenie powiatu przasnyskiego policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Przasnyszu prowadzą działania kontrolno-prewencyjne związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego pod hasłem – "LOKALNIE - NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO"

Dzisiaj funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu w godzinach od 6:00 do 22:00 prowadzą akcję „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”, której głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie liczby wypadków. Działania mają także na celu uświadomienie niechronionym uczestnikom ruchu drogowego o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić w związku z niestosowaniem się do przepisów obowiązujących na drodze. Policjanci szczególną uwagę zwracać będą na wykroczenia popełniane przez pieszych,  a także przez kierujących wobec pieszych.

Przypominamy kierującym, że za naruszenie przepisów polegające na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście bądź znajdującemu się na nim można otrzymać mandat karny wynoszący pierwszy raz: 1500 złotych, przy popełnieniu ponownie tego wykroczenia w warunkach recydywy: 3000 złotych, podobnie jak w przypadku wyprzedzania na przejściu lub bezpośrednio przed nim. Każde z tych wykroczeń oznacza też dopisanie do konta kierowcy 15 punktów „karnych”.

Pamiętajmy, że przestrzeganie przepisów leży w interesie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pieszy, jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego, doznaje bardzo poważnych obrażeń, często skutkujących kalectwem albo nawet śmiercią. Natomiast samo uczestnictwo w wypadku drogowym może powodować uraz do końca życia.

Przypominamy wszystkim kierującym, aby nie przekraczali dozwolonej prędkości, nie wymuszali pierwszeństwa oraz wykazywali się ograniczonym zaufaniem wobec innych uczestników ruchu drogowego.  Apelujemy aby, każdy uczestnik ruchu drogowego miał na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych!

 

mł. asp. Ilona Cichocka

Powrót na górę strony