Aktualności

KOLEJNE DZIAŁANIA PRZASNYSKIEJ DROGÓWKI POD HASŁEM ,, LOKALNIE-NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO,,

Data publikacji 26.03.2024

Dzisiaj (26.03) na terenie powiatu przasnyskiego policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Przasnyszu prowadzą działania kontrolno-prewencyjne związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego pod hasłem – "LOKALNIE - NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO"

Dzisiaj funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu w godzinach od 6:00 do 22:00 prowadzą akcję „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”, której głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie liczby wypadków. Działania mają także na celu uświadomienie niechronionym uczestnikom ruchu drogowego o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić w związku z niestosowaniem się do przepisów obowiązujących na drodze. Policjanci szczególną uwagę zwracać będą na wykroczenia popełniane przez pieszych,  a także przez kierujących wobec pieszych.

Przypominamy! najczęstsze błędy popełniane przez osoby piesze to:

- przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym,

- przebieganie przez nią,

- wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd,

- korzystanie z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię,

- przechodzenie przez nią, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony.
 

Najczęstsze błędy popełniane przez kierujących wobec pieszych to:

- wyprzedzanie na przejściach i bezpośrednio przed nimi,

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na pasach i wchodzącym na nie,

- nieustąpienie pierwszeństwa przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych,

- nieustąpienie pierwszeństwa na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną.

Przypominamy kierującym, że za naruszenie przepisów polegające na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście bądź znajdującemu się na nim można otrzymać mandat karny wynoszący pierwszy raz: 1500 złotych, przy popełnieniu ponownie tego wykroczenia w warunkach recydywy: 3000 złotych, podobnie jak w przypadku wyprzedzania na przejściu lub bezpośrednio przed nim. Każde z tych wykroczeń oznacza też dopisanie do konta kierowcy 15 punktów „karnych”.

Pamiętajmy, że przestrzeganie przepisów leży w interesie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pieszy, jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego, doznaje bardzo poważnych obrażeń, często skutkujących kalectwem albo nawet śmiercią. Natomiast samo uczestnictwo w wypadku drogowym może powodować uraz do końca życia.

Przypominamy wszystkim kierującym, aby nie przekraczali dozwolonej prędkości, nie wymuszali pierwszeństwa oraz wykazywali się ograniczonym zaufaniem wobec innych uczestników ruchu drogowego.  Apelujemy aby, każdy uczestnik ruchu drogowego miał na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych!

 

mł. asp. Ilona Cichocka

 

Powrót na górę strony