Aktualności

Potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń, napisz, porozmawiaj

Data publikacji 01.05.2024

W trosce o szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, w Komendzie Głównej Policji opracowany został plakat i ulotka zawierająca informacje o numerach telefonów obsługiwanych przez instytucje i organizacje udzielające wsparcia i pomocy młodym ludziom. Ponadto na portalu policja.pl uruchomiono stronę internetową dedykowaną tym telefonom, z której można pobrać plakat czy ulotkę.

Świat XXI wieku, w tym tempo życia, postęp techniczny oraz intensywne przemiany w każdym praktycznie obszarze naszego życia, stawia przed współczesnym człowiekiem trudne wyzwania. Szczególnie młodzi ludzie, dla których szeroko rozumiany świat kreowany w internecie jest wyznacznikiem dążeń, wyzwań, atrakcyjności, a opinia rówieśników jest bardzo ważna, nie radzą sobie z tymi oczekiwaniami. Ponadto pandemia wywołana wirusem SARS CoV-2 i związane z nią obostrzenia sanitarne, w tym obowiązek izolacji społecznej, odbiły się szczególnie dotkliwie na najmłodszych przedstawicielach naszego społeczeństwa. Środowiska naukowe, pedagodzy, psycholodzy oraz media zgodnie wskazują na zauważalne konsekwencje powyższej sytuacji dla funkcjonowania społecznego młodych ludzi. Agresja, przemoc fizyczna i werbalna, mowa nienawiści w świecie realnym oraz w sieci, zachowania suicydalne stanowią ciemną stronę naszej rzeczywistości.

Sytuacja ta wymaga od podmiotów i instytucji odpowiedzialnych za najmłodszych przedstawicieli naszego społeczeństwa, w tym za ich bezpieczeństwo, podjęcia działań, które mogłyby zatrzymać te niepokojące zjawiska.

Wiele instytucji i organizacji pozarządowych prowadzi telefony zaufania. Coraz częściej, z uwagi na problemy z rozmową o trudnych sprawach, dzieci i młodzież korzystają z chatu jako sposobu komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Część z tych telefonów dedykowana jest konkretnym sprawom. Jednakże większość telefonów zaufania adresowanych w szczególności do dzieci i młodzieży, to numery telefonów, pod które można zadzwonić w każdej sprawie, zawsze, kiedy potrzebna jest rozmowa. Może ona dotyczyć problemów z nauką w szkole, relacjami rówieśniczymi czy rodzinnymi, emocji, przyjaźni, poczuciu bezsilności, dyskryminacji, ale również kryzysu psychicznego. Telefony i chaty zaufania obsługują specjaliści – pedagodzy, psychologowie. Dzwoniąc do telefonu zaufania warto pamiętać, że jest on anonimowy, czyli nie ma potrzeby podawania imienia, nazwiska ani miejsca zamieszkania. Większość z tych numerów są to numery bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych. A część z tych telefonów obsługiwana jest całą dobę, tzn. 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

Mając na uwadze, że życie ludzkie jest bezcenne oraz w trosce o szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, w Biurze Prewencji KGP opracowany został plakat i ulotka zawierająca informacje o numerach telefonów obsługiwanych przez instytucje i organizacje udzielające wsparcia i pomocy młodym ludziom. Na obu rodzajach wspomnianych materiałów został umieszczony kod QR, który przekierowuje na, opracowaną w Komendzie Głównej Policji, stronę internetową dedykowaną tym telefonom, pod którymi konsultanci udzielają wsparcia i pomocy. Na stronie tej, oprócz informacji tożsamych jak na plakacie, został zamieszczony opis, z jakimi problemami można dzwonić pod wskazane numery telefonów lub pisać na chacie oraz link przekierowujący do stron dedykowanych poszczególnym telefonom zaufania. Ponadto można pobrać plakat czy ulotkę. Druga strona opracowanej ulotki zawiera opis przykładowych sytuacji, trudnych dla młodego człowieka, w których może zwrócić się z prośbą o pomoc, dzwoniąc pod wskazane w tych materiałach numery telefonów lub pisząc na chacie.